Zpráva od o.s. SOS

21.07.2010 21:22

Dobrý den,

naše právnička, Mgr. Martina Neúročná, mne pověřila shromážděním podkladů pro "kauzu Prolux", aby je naše sdružení mohlo posoudit a rozhodnout se, zda by bylo vhodným řešením podání žaloby o zdržení se protiprávního jednání na tuto společnost. Mgr. Neúročná mne také informovala, že s ní již Vaše vznikající sdružení Stop Prolux bylo v e-mailovém kontaktu a z Vaší strany nám byla nabídnuta spolupráce při přípravě žaloby.

Chtěl bych Vás tedy touto cestou požádat, zda byste mi mohla zaslat některý z následujících podkladů:

- sken smlouvy s RK Prolux (postačí samozřejmě i smlouva bez osobních údajů spotřebitele)

- jaký počet spotřebitelů postižených protiprávním jednáním společnosti Prolux (alespoň přibližně) evidujete

- případně jakékoliv další podklady, o kterých se domníváte, že by byly pro podání žaloby relevantní.

Naše sdružení by na základě těchto a dalších podkladů posoudilo, zda lze žalobu podat a zda by tento krok byl efektivním řešením spotřebiteli uváděných problémů.

Zdržovací žaloba totiž bohužel není univerzálním nástrojem, kterým by se dalo bránit proti jakémukoliv protiprávnímu jednání. Protiprávní jednání musí být specifikovatelné a dostatečně určité jednak z procesních důvodů (musí být přesně vymezeno v petitu žaloby) a jednak také proto, aby vůbec žaloba byla efektivní (tj. aby se dalo po případném vydání rozsudku přesně určit, zda se žalovaný chová nadále v rozporu s výrokem rozsudku nebo zda rozsudek respektuje).

S pozdravem a poděkováním za spolupráci,

Karel Carbol

Poradce SOS