Vážení a milí proluxovaní přátelé!

20.08.2012 17:38

Dopis s tímto obsahem obdrží v těchto dnech ti z Vás, na koho mám kontakt, budu ráda, když budete reagovat a rozšíříte naše řady, i když dopis neobdržíte. Jako členové Společné obrany, se zároveň stáváte účastníky soudního řízení ve věci Hromadné žaloby na PROLUX:

Obracím se na Vás takto, abych Vám oznámila, že občanské sdružení Stop trestuhodným praktikám -STOP v minulých dnech zaniklo sloučením s občanskými sdruženími Antibezreklamky a Společná obrana. Nově se tedy naše sloučené sdružení jmenuje Společná obrana.

 

Oslovuji tímto dopisem plošně  všechny klienty poškozené Proluxem bez rozdílu, zda jste v minulosti byli, či nebyli členy STOPky.

 

Nová pravidla pro členství v o.s. Společná obrana jsou taková, že každý nový člen zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč. Další příspěvky jsou již pak dobrovolné, stejně jako dříve. Pokud jste již v minulosti zasílali příspěvek minimálně ve výši 500,-Kč na STOPku, pak pochopitelně již nic platit nemusíte. Nicméně bych Vás chtěla požádat, abyste své členství potvrdili krátkým přípisem tohoto znění:

 

 

Potvrzuji tímto, že mám zájem stát se členem Občanského sdružení Společná Obrana se sídlem Pětihosty 73, PSČ 251 67, IČ : 226 88 137 DIČ : CZ 22688137 Číslo a datum registrace u MV 11.1.2008 VS/1-1/70008/08-2

 

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

 

Na účet o.s. STOP jsem již přispěl

 

Posílám příspěvek 500,-Kč na účet Občanského sdružení Společná Obrana: 2400119149/2010

 

Z důvodu špatné finanční situace žádám  osvobození od příspěvku

 

(nehodící se smažte)

 

Toto Potvrzení zašlete prosím na mailovou adresu: milada.ledecká@seznam.cz

Do Předmětu napište: Společná Obrana

 

Potvrzení Vašeho členství je nyní velmi důležité, neboť během měsíce září máme v plánu u MinisterstvaPrůmyslu a Obchodu zažádat o Dotaci ve výši 980 000,-Kč na provoz našeho sdružení, respektive na rozjezd projektu Společná obrana 4P., abychom do budoucna mohli pracovat na profesinální úrovni a nikoli pouze ve vlastním volném čase.

 

Předem Vám děkuji za pochopení a za potvrzení Vašeho členství. Pomáhat budeme pochopitelně stejně jako doposud i nečlenům sdružení. Vašim členstvím ale můžete i Vy sami pomoci ostatním. Je to sice otřepaná fráze, nicméně stále platí, že v jednotě je síla!

 

Projekt Společná obrana 4P:

1. POMOC Poskytovat kvalitní a účinnou právní i psychologickou pomoc v případě, že občan již byl podvodníky napaden.

 

  1. PREVENCE Informovat na webových stránkách občany o možnostech účinné obrany proti podvodníkům. Provádět osvětu mezi obyvateli, kteří nemají přístup na internet formou přednášek i odlehčenější formou divadelních představení doplněných diskusemi. Medializovat nekalé praktiky jednotlivých nepoctivých právních subjektů.

 

  1. PROSAZOVÁNÍ PRÁVA Prosazovat legislativní změny, respektive upozorňovat zákonodárce na díry v zákonech, které umožňují podvodníkům beztrestně páchat podvody.

 

  1. POTRESTÁNÍ PODVODNÍKŮ Uplatňovat u Občanských soudů Kolektivní žaloby. Pomáhat lidem s podáním trestních oznámení na podvodné firmy. Jednat s orgány činnými v trestním řízení.

 

Děkuji Vám předem za Vaši odezvu a věřím, že společnými silami, se nám podaří umravnit tržní prostředí v naší zemi a zatočit se všemi podvodníky!

Přeji Vám krásné prožití posledních prázdninových dnů a budu se těšit na viděnou při nejbližší společné akci, kterou nejspíš bude Soudní jednání o naší Hromadné žalobě.

 

 

Předsedkyně Občanského sdružení Společná Obrana

Světlana Glaserová