"Umění klamu"

16.04.2011 14:16

Ukázka z knihy Kevina Mitnicka:

Sociotechnika je ovlivňování a přesvědčovaní lidí s cílem oklamat je tak, aby
uvěřili, že sociotechnik je osoba s totožností, kterou předstírá a kterou si
vytvořil pro potřeby manipulace. Díky tomu je sociotechnik schopný využit
lidi, se kterými hovoří, případně dodatečné technologické prostředky, aby
získal hledané informace.
(v našem případě, aby zmanipuloval klienta k podpisu smlouvy, kteru by nikdy v životě za normálních okolností žádný soudný člověk podepsat nemohl)
....Některé příběhy uvedené v knize by mohly svádět k dojmu, že autor považuje pracovníky firem za úplné idioty schopné,nebo snad dokonce ochotné vyzradit každé tajemství. Sociotechnik si uvědomuje, že to není pravda. Proč jsou tedy útoky sociotechnikú tak úspěšné? Určitě ne proto, že jsou lidé hloupí nebo zbavení zdravého rozumu. Jsme pouze lidé — každého z nás je možné podvést. Pod vlivem jistého druhu manipulace můžeme uvěřit tam, kde to nebylo na místě.
Sociotechnik předem předpokládá, že se setká s podezíravostí nebo odporem
a je vždy připravený na překonávání bariér nedůvěry. Dobrý sociotechnik
plánuje svůj útok jako šachovou partii, předvídá otázky, které může oběť
klást a připravuje si patřičné odpovědi.
Jednou z typických metod je budování pocitu důvěry u oběti. Jak si může
podvodník získat naši důvěru? Prostě ví, jak na to...