Soud vydal návod, jak se bránit fintě splátkových firem

16.10.2010 08:36

  https://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=680138

 

Soud vydal návod, jak se bránit fintě splátkových firem

Brno - Lidé, kteří dobrovolně podepisují rozhodčí doložky, se vědomě vzdávají svého práva na ochranu od nezávislého soudu. A nemohou si pak stěžovat ani u nejvyšší soudní instance v Česku.

Verdikt ústavních soudců nad konkrétním případem, který se může často stát například kterémukoliv klientovi splátkových firem, zní jasně. Ale aby lidé, kteří se pasti rozhodčích doložek bojí, nebyli tak úplně bezbranní, vydal Ústavní soud v nálezu o tomto případu návod, jak se bránit.

Ústavní soudci připomněli, že existuje ze zákona sedm možností, jak rozhodčí doložku zrušit. Dovedla je k tomu stížnost muže, který nebyl spokojen s tím, že musí splátkové firmě zaplatit přes 270 tisíc korun za úroky z pozdního splácení půjčky.

Je to soukromá věc

Muž poslal na Ústavní soud stížnost, podle které bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, když se nijak nemohl bránit proti rozhodnutí rozhodce. "Rozhodce byl v mém sporu samozvaný, neměl jsem možnost jakékoliv obrany, celá záležitost se projednala bez mé přítomnosti," uvedl muž.

Ústavní soudci ale jeho stížnost odmítli. Senát vedený soudcem Vojenem Güttlerem v nálezu uvedl, že moc rozhodců (rozhodčích soudů) vychází ze soukromé smlouvy.

"Moc rozhodce tak není delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud. Uzavřením platné rozhodčí smlouvy se strany dobrovolně a vědomě vzdávají práva na projednání své věci nezávislým a nestranným soudem," rozhodli soudci.

Muž, který si stěžoval, se tak sám podle soudců dobrovolně uzavřením rozhodčí smlouvy vzdal práva na projednání své záležitosti před soudem.

Jak se tedy bránit

A soudci ve svém verdiktu uvedli, že lidé úplně bezbraní nejsou a vyjmenovali sedm možností, jak lidé mnohou u soudu dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu.

1. Nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu (nejedná se o majetkový spor)

2. Rozhodčí smlouva byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje

3. Rozhodování se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem

4. Rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému (podle verdiktu Nejvyššího soudu jde o spory, které podléhají regulaci státu a  týkají například obchodu s vojenským materiálem)

5. Rozhodčí nález nebyl přijat většinou rozhodců

6. Nebyla poskytnuta možnost spor před rozhodci projednat

7. Pokud soud zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení (tedy pokud se objeví nové důkazy svědčící pro neplatnost doložky)

A soudci tak vzkázali stěžujícímu muži, že pokud tvrdil, že rozhodce se jmenoval sám a rozhodl bez jeho přítomnosti, měl podat návrh na zrušení verdiktu rozhodce.