Vážení a milí!
Vzhledem k tomu, že Vaše podpisy, které mi denně přicházejí do mé poštovní schránky, není v mých silách vždy dohledat a přiřadit správně k Vašim mailům, abych mohla každému z Vás poděkovat individuelně.

Děkuji Vám tedy tímto veřejně Všem!

Zároveň vyzývám další poškozené klienty, kteří by měli zájem se k této Hromadné žalobě připojit, aby mě kontaktovali na zapurci@seznam.cz

A ještě jedna dobrá zpráva! Dnes se mi podařilo zachránit již sedmého potencionálního klienta Proluxu od PEKLA smluvního svazku!