„...Když Státním zaměstnancům platy zvyšovali, soudcům je zmrazili!“ Argumentoval president soudcovské unie pan Libor Vávra

Pan Bok křičel: „... Soudci by měli být neúplatní i za deset tisíc!“

 

Státní zástupce Pan Lata mu opáčil: „..Myslíte si, že soudce s deseti tisíci bude míň korumpovatelný, než soudce, který bere 100 tisíc?"

 

Pan Bok na to tak trochu ztratil glanc a křičel cosi o demagogii.

 

Paní Jílková se mu snažila ucpat ústa nějakým papírem a nabízela své místo moderátora.

 

Zároveň dole na obrazovce běžely titulky rozčílených občanů, kteří hrdinně dokáží v naší zemi přežít i s platem 14 000 ,-Kč. Tak proč by nemohli přežít soudci?

Nenápadný výrok jednoho z diváků, že Soudnictví by mělo být SOUKROMÉ mně ovšem doslova zvedl ze židle!

 

Žabomyší boj o pár korun cloumá emocemi davů....Zatímco kdesi v ústraní si tiše vrní SOUKROMÝ přežraný kocour! (Dříve než ovšem na kocoura ukážu prstem, chtěla bych se zamyslet nad jednou věcí.... Je plat 50-80 000 Kč. měsíčně málo, nebo hodně, při stávajících cenách v naší zemi??? Mám nyní na mysli reálnou kupní sílu! Není náhodou spíše špatně skutečnost, že hrdinná matka se 4 dětmi „vystačí“ i se 14 000 ????? Porozhlédněme se kolem po světě! Jaké platy vůči zboží a vůči službám, tedy jakou kupní sílu mají lidé ve vyspělých zemích EU???? Ale kdepák ve vyspělých! V zadluženém Řecku má obyčejný soukromý malíř pokojů průměrný výdělek 80 000Kč (v přepočtu z EU) Při srovnatelných cenách zboží i služeb! Jsou snad naši soudci horší, než řecký malíř pokojů??? V čem je tedy chyba??? Těch chyb je víc pochopitelně...nejsem ekonom a neznám podrobnosti... Jednu věc však právě v oblasti soudnictví, vidím zřetelně! PŘEŽRANÉHO KOCOURA! A tím přežraným kocourem jsou

SOUKROMÉ ROZHODČÍ SPOLEČNOSTI!

 

Prokazatelný PRŮMĚRNÝ DENNÍ PŘÍJEM SOUKROMÉHO ROZHODCE činí 25 000,-Kč. !!!! Přičemž na rozdíl od studovaného a prezidentem republiky jmenovaného SOUDCE,   ROZHODCE nejenže nemusí splňovat naprosto žádné nároky na vzdělání (stačí i nedokončené základní) Ale nenese za své výroky ani naprosto žádnou zodpovědnost a pro vynášení svých rozhodčích nálezů, nemusí v podstatě ani splňovat žádné podmínky nepodjatosti! O MORÁLNÍCH ASPEKTECH ROZHODCOVSKÉHO POVOLÁNÍ....Snad ani netřeba mluvit!

 

Argument, že Rozhodčí soudy URYCHLUJÍ soudní řízení je v případě soukromých Rozhodčích společností zcela  IRELEVANTNÍ!

 

Řada podvodných podnikatelů, si postavila na spolupráci se SOUKROMÝMI ROZHODCI A EXEKUTORY celé živnosti! Tyto "podnikatelské"  tandemy, (jejichž  "podnikatelská" činnost balancuje leckdy až na hraně zákona) pak zcela cíleně produkují kauzy, které OBÍRAJÍ OBYČEJNÉ OBČANY O STATISÍCE! Následně pak svojí „podnikatelskou“ činností, vlastně přidělávají práci Občanským soudům, které musí řešit KAUZY OKRADENÝCH OBČANŮ, kteří se nebáli do sporu s Rozhodci vstoupit.

Práce Soukromých Rozhodců je tedy ve vztahu k ekonomice naší země naprosto kontraproduktivní!

 

Umíte si představit, jak jsou tací nažraní „podnikatelé“ vysmátí, když pak vidí, jak se veřejně řeší taková z jejich pohledu almužna padesáti, či osmdesáti tisíc?

 

A toto je právě z mého pohledu NEMORÁLNÍ, NEEKONOMICKÉ a NEPOCHOPITELNÉ !

TOTO by se mělo řešit veřejně v médiích i na půdě parlamentu a nikoli  ZÁSTUPNÝ PROBLÉM, jakým otázka platu soudců v podstatě je!