Poděkování

12.02.2012 13:31

Ráda bych touto cestou poděkovala jediné straně, která na mé volání o pomoc proti podvodníkům ze společnosti PROLUX reagovala činem.

Cítím, že toto poděkování již delší dobu zejména paní Karolině Peake a panu Viktoru Paggiovi dlužím.

Je tomu již bezmála 2 roky, co jsem oslovila poslance i senátory napříč politickým spektrem. Od více jak sta oslovených zákonodárců jsem dostala ani ne dvě desítky odpovědí. Většinou v tom smyslu, že jsme hloupí, když nečteme co podepisujeme. Několik málo poslanců se omluvilo, že se necítí být kompetentní v této věci jakkoli zasahovat , 3 poslanci  poslanci nás politovali,  senátor JUDr. Miroslav Antl (kterému tímto rovněž děkuji!) poskytl užitečné rady a slíbil podporu v Senátu. Ale pouze Karolina Peake a Viktor Paggio se bez zaváhání osobně angažovali tím, že se zúčastnili naší demonstrace před sídlem Proluxu 3.9.2010

Viktor Paggio dokonce jmenovitě poukázal na praktiky Proluxu ve svém projevu v Parlamentu v souvislosti se zneužíváním rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách.

Díky aktivitám Karoliny Peake a Viktora Paggia v parlamentu se následně podařilo prosadit že nejhorší zlo, které smlouvy s Proluxem obsahovaly, tedy Rozhodčí doložky od soukromého Sdružení rozhodců a.s. v Brně se staly ze zákona (i zpětně) neplatnými.

Minulostí jsou již tedy situace do roku 2011 naprosto běžné, kdy byli lidé soukromými rozhodci jako na běžícím pásu předhazováni soukromému exekutorovi. Díky VV máme nyní možnost bránit své členy před občanským soudem a to velmi úspěšně!

Spolupráce se stranou VV i nadále pokračuje a jako předsedkyně sdružení mám nyní možnost podílet se dokonce na přípravě návrhů změn v zákonech pro Ministerstvo spravedlnosti. Naposledy se ve Sněmovně jednalo o změnách v kompetencích a odměnách exekutorů. Budeme doufat, že všechny  návrhy předložené VV  (nebo alespoň většina) budou ze strany pana ministra Pospíšila akceptovány a uvedeny do života.