Opět od pana Davida Ondrejkoviče. Jeho boj, je i naším bojem.

22.09.2010 23:05

(reakce na včerejší událostihttps://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/zalobci-)

Strategie likvidace nekalých praktik versus dobré rady advokátů


Události včerejšího dne mne nutí zamyslet se nad rolí advokátů, kteří v tuto chvíli stojí na té správné straně barikády - tedy na straně poškozených. Předem tohoto článku chci zdůraznit, že si jejich práce VELMI VÁŽÍM, ačkoli s nimi možná čas od času v dílčích záležitostech nesouhlasím.

Nad rolí jiných advokátů v roli spolupachatelú EO Servisu se není třeba zamýšlet - o té již bylo napsáno mnoho. Nelze než připomenout, že jejich konec bude podle jejich skutků.


Rád bych, aby mé včerejší zvolání (
cituji: "...někteří právníci se před dvěma lety domnívali, že podepsaný formulář RES či písemnou dohodu s rozhodčí doložkou také nelze soudně zrušit. Nebo že vrátit 1250,- Kč jako bezdůvodné obohacení také nejde, když jste s jejich zaplacením dokonce i telefonicky souhlasili. A kde jsou dnes jejich "dobré rady"?! Kolik lidí kvůli nim těm gaunerům zaplatilo ZBYTEČNĚ?!...") v žádném případě NEBYLO CHÁPÁNO jako výpad proti advokátům klientů. Pokud to někteří z nich takto pochopili, pak se hluboce OMLOUVÁM, což se pokusím vysvětlit:


Advokát na kterého se jako jednotlivý poškozený obrátíte má vždy na zřeteli Váš jednotlivý zájem. Nemůže to být jinak, neboť nad každým advokátem visí Damoklův meč v podobě hrozby odpovědnosti za škodu, kterou způsobí klientovi nekvalitní právní službou.


Je nutno připustit, že jednoznačný právní závěr o správnosti pasivního či aktivního postoje u katalogových podvodů prostě v rozhodné době nebyl k dispozici - k jeho vytváření dochází postupně až nyní a to především zásluhou společného postupu poškozených. Je nutno si uvědomit, že špatná volba postupu může být pro advokáta i jeho jednotlivého klienta spojena se značnými negativními majetkovými důsledky (úroky z prodlení, náklady řízení), které mohou být likvidační. Není tedy divu, že jakýkoli - i sebelepší advokát bude vždy primárně řešit Vás jako jednotlivého klienta a bude Vám doporučovat řešení, která budou PRO VÁS JAKO JEDNOTLIVCE z jeho pohledu optimální.


Zájem celku (tedy ostatních obětí a kontextového řešení problému) VAŠEHO JEDNOTLIVÉHO ADVOKÁTA obvykle zajímá až v druhé řadě.


To co bylo řečeno v předchozích třech odstavcích je však bohužel stav, který může značně komplikovat celkové řešení situace, s čímž gauneři z EO Servisu zjevně od počátku počítali. Pokud může něco situaci vyřešit - je to opuštění izolace a společný postup. Individuální řešení je podobné operativnímu odstranění pouze viditelné části nádoru bez vyčištění okolí, bez ozáření a bez zajišťovací chemotepapie. Pacientovi se sice dočasně uleví, ale ve výsledku se mu zhoubná choroba rozleze po celém tělě a zahubí jej.


Rozhodnutí o Vašem postupu a Vaší strategii je však VÝLUČNĚ VAŠÍ VĚCÍ - VY MUSÍTE VĚDĚT, JAKÝ JE VÁŠ CÍL
- to nechtějte po svém právníkovi! Po něm chtějte pouze ty nejlepší rady k VÁMI ZVOLENÉMU POSTUPU.

 

Připomeňme si tedy ve stručnosti a zjednodušeně jaké cíle a strategie (jako způsob dosažení těchto cílů) jsou možné spolu s jejich silnými a slabými stránkami, příležitostmi a riziky:


Cíl "zaplatit a pustit to z hlavy"

Možné strategie:

 • Žádné


Silné stránky:

 • Nemusíte se problémem dále zabývat


Slabé stránky:

 • Podpoříte životní úroveň lidí, kteří Vás prokazatelně od samého počátku úmyslně uváděli v omyl za účelem špinavých zisků
 • Sdělíte těm gaunerům a okolnímu světu, že se tyto praktiky vyplácejí a že má cenu se i nadále snažit klamat lidi
 • Dáváte nekalým praktikám falešný punc legitimity (=stávají se běžnými a normálními)


Příležitosti:

 • Můžete se naplno věnovat své práci a vydělat tak více než to, o co jste tímto způsobem přišli


Rizika:

 • Nikdy nevíte, kdy se problém vynoří znovu - jsou známy případy (např. TopInternet Michala Malého), kdy lidé zaplatili (i oproti dokladu) a po několika letech dostali další výzvy k zaplacení. Jejich argumenty a mávání doklady o zaplacení nikdo neposlouchal.
 • Zvyšujete pravděpodobnost, že se Vám to v budoucnu stane znovu v mírně změněné a zase o něco chytřeji vymyšlené formě


Cíl nic neplatit (zaplatit co nejméně) bez ohledu na ostatní a na celkové řešení


Možné strategie:

 • Separátní dohoda
 • Řešení hrubou silou
 • Mrtvý brouk


Silné stránky:

 • Možnost využít v jisté fázi všech výhod společně dosažené pozice - "svézt se na vlně odporu"
 • Při úspěšném použití hrubé síly je pravděpodobné, že si na Vás dotyční netroufnou
 • V případě, že na Vás vhledem k množství poškozených "nedojde" jsou zde téměř nulové náklady při použití strategie "mrtvého brouka"
 • Pocit že se Vás to už netýká - pokud přistoupíte na separátní dohodu


Slabé stránky:

 • Ve střednědobém horizontu vede k rozvoji těchto nekalých praktik a ke zvýšení rizika, že podobným nekalým praktikám naletíte znovu a znovu v jiné verzi. Věci, které dnes obecně vnímáme jako neetické budou postupem času normální.
 • Jste nuceni se doprošovat toho, kdo Vás chtěl od samého počátku oklamat
 • Využíváte toho co pro Vás ať již přímo či nepřímo udělali či vymohli ostatní svým hromadným tlakem a následně jim "za odměnu" zkomplikujete situaci tím, že necháte nepřítele "nadechnout". Mnoho úsilí mnoha lidí tak přijde Vaším jediným krokem vniveč (případ včerejšího soudu)


Příležitosti:

 • Zbavit se problému s optimálním poměrem cena / výkon


Rizika:

 • NIkdy nevíte, kdy se zrovna na Vás soustředí
 • Můžete něco důležitého prošvihnout (např. vyjádření k rozhodčí žalobě) a zaplatit tak daleko více
 • Jste závislí na tom, co vám slíbí lidé, kteří Vás a stovky ostatních lidí prokazatelně od samého počátku chtěli podvést. Nikdy si nemůžete být jisti jaký dvojí výklad do dohody, kterou s Vámi uzavřeli, vpašovali tentokrát a kdy jej proti Vám použijí
 • Klesá vůle ostatních bránit se těmto nekalým praktikám a až se budete příště potřebovat na někoho obrátit o pomoc, zjistíte, že nemáte na koho.

 

Cíl neplatit těm gaunerům nic a zlikvidovat toto zlo i s kořeny


Možné strategie:

 • Společný postup, společný postup, společný postup!
 • Podávání žalob - ať již kombinovaných nebo na zrušení rozhodčího nálezu
 • Podávání trestních oznámení
 • Podávání podnětů ke kontrolám na finanční úřad
 • Aktivní medializace
 • Aktivní lobbing za změny v legislativě


Silné stránky:

 • Postupy směřují přímo k cíli - k likvidaci nekalých praktik
 • Máte jistotu, že se můžete ostatním vždycky podívat do očí
 • Vysoká pravděpodobnost konečného úspěchu
 • Osobně se podílíte na zlepšení podnikatelského i společenského prostředí v této zemi (nadávat v hospodě na poměry nestačí). Děláte něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí a pro své děti.


Slabé stránky:

 • Časová náročnost až do vyřešení
 • Život ve stresu až do vyřešení
 • Nenulové náklady - každopádně však zlomek toho, co po Vás ti podvodníci chtějí


Příležitosti:

 • Pouze tímto způsobem lze tuto "rakovinu společnosti" úplně a úspěšně vyléčit
 • Získáte mnoho znalostí a schopností, které následně bohatě zhodnotíte ve svém soukromém i profesním životě - zejména v oblasti práva


Rizika:

 • Může se Vám stát, že občas některé dílčí bitvy prohrajete, zvláště pokud budete zrovna v první linii. Každopádně se však jedná o mnohem menší částky (obvykle zlomkové) než by jste vydali v případě, že by jste těm gaunerům podlehli bez odporu.

 

 ZDROJ:

https://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/strategie-likvidace-nekalych-praktik-versus-dobre-rady-advokatu