Neplatiči

04.09.2012 08:29

Vážení a milí!

Píšu Vám tyto řádky velmi nerada. Jedná se o ty z Vás, kteří využili služeb paní Mgr.Dagmar Peckové, nebo Mgr.Marka Ječmene a nezaplatili jim pak dohodnutou částku za zastoupení u soudu. Tito neplatiči by si měli uvědomit, že svým jednáním narušují celou struktůru chodu našeho sdružení. Podařilo se mi horko těžko najít slušné právní zástupce, kteří si v žádném případě nedělají z Vašich případů zlatý důl, ale jde jim především o to PROLUX položit na lopatky.  Nicméně i právníci jsou lidi a práce, kterou pro Vás dělají je musí živit. A nikoli aby Vás ještě ze svého dotovali. Zejména u soudů ve vzdálenějších koutech republiky (od Prahy), jsou náklady na cestu, čas a leckdy i nutnost ubytování, poměrně vysoké.  Chápu, že finanční situace mnohých z Vás je špatná, proto jste dostali od našich právníků i splátkové kalendáře, aby finanční dopad soudního sporu byl pro Vás co nejméně bolestivý. Tyto splátkové kalendáře ovšem nedodržujete a mnozí z Vás ani nereagují na opakované výzvy.

Z těchto důvodů tedy budou muset být od nynějška veškeré advokátní služby hrazený zálohově. Dohodli jsme se na jednotné částce 5 000,-Kč. Dokumenty, které pro Vás mohu vypracovat já sama, budete mít i nadále zdarma, bude li ovšem třeba osobního právního zastoupení u soudu, tak to již bez zálohy bohužel nepůjde.

 

Děkuji Vám za pochopení!

S.G.