NAŠE PETICE BYLA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍM PŘEPOSLÁNA!

05.06.2010 15:19
   

Prosím tedy tímto poškozené klienty, kteří by se rádi se svým podpisem ke Hromadné žalobě připojili, aby své podpisové lístky odesílali opět na mou adresu: Světlana Glaserová, Pětihosty, 25167 (vzor podpisového lístku, jsem umístila zde na stránkách do otázek a odpovědí)

 

Oskenovaný dopis z kanceláře Státního zastupitelství v nejbližší době zveřejním ve fotogalerii!

Naši petici, jsem podala řádně v souladu s paragrafy, které jsou volně dostupné na portálu Justice!Kancelář tuto petici, ovšem považuje za podání, jež mu nepřísluší a přeposlala ji Městskému zastupitelstvu v Praze.

https://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4475&d=168773

Petice

 

I na Nejvyšší státní zastupitelství má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).

 

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti (§ 1 odst. 4 zákona č. 85/1990 Sb.).

 

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (§ 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb.).

 

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal (§ 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb.).