Myslela jsem si, že se v oblasti realit vyznám...

15.03.2011 16:40

Dobrý den,
až do dnešního dne jsem žila v domnění, že se v oblasti realit vyznám. Již několikrát jsem byt kupovala, prodávala i pronajímala. Spolupracovala jsem s mnoha realitními kancelářemi a mám svůj systém jak výhodně prodat i levně koupit. Vím, že uzavřít exkluzivní smlouvu je největší chybou a brzdou prodeje a proto má první slova (poté co mě osloví realitní kancelář se zájmem spolupracovat) jsou: při prodeji svého bytu nemám zájem o exkluzivní smlouvu. P. Bláha z PROLUXU s mou podmínkou souhlasil a předložil mi smlouvu ze které při prvním pohledu nevyplývalo, že by byla v rozporu s jeho tvrzením - totiž, že uzavíráme nevýhradní smlouvu. Smluvní ujednání na druhé straně smlouvy jsem si pozorně četla - než mě pan Bláha rozptýlil dotazy ohledně prodávaného bytu - právě ve chvíli, kdy jsem se přiblížila k odstavci 3, bod g) - že nesmím uzavřít smlouvu s jinou osobou... Díky milé a vytrvalé konverzaci a opakovaným ujištěním, že smlouva je opravdu klasická, nevýhradní - jaké jsem jistě již podepisovala..., jsem již nedočetla. Nicméně díky své vrozené podezíravosti jsem přeci jen na přední stranu smlouvy ručně doplnila "SMLOUVA JE NEVÝHRADNÍ" - čímž jsem si vysloužila velmi zvláštní pohled svého makléře. V té chvíli jsem to pokládala za projev zklamání nad mou nedůvěrou. 9 dní po podpisu nalézám Vaše stránky. Po pečlivém přečtení Smluvních ujednání které jsem podepsala, jsem v šoku. Jsem opravdu zvědavá, jak dalece mě moje obezřetnost zachránila... Nyní mám smlouvu, kde první strana je v naprostém rozporu s podmínkami na svém líci. Všem podobně postiženým přeji pevné nervy, kvalitní právníky a mnoho zdaru při společné snaze odstranit společnost Prolux z českého realitního trhu. Katka