Mail od TOP09 (jedna z mála odpovědí na moje maily)

14.12.2010 09:31

Dobrý den,
díky za Váš e-mail. Problematiku rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách vnímáme jako velice palčivou. Ministerstvo financí je znepokojeno důsledky, ke kterým dochází uzavíráním rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Dlouhodobě proto podporujeme jejich omezení. Přestože preferujeme jejich zákaz, umíme si představit též jiná zpřísnění pravidel pro jejich uzavírání, např. stanovení informační povinnosti podnikateli vysvětlit spotřebiteli detailně důsledky jejich důsledky, tedy především zbavení se práva na projednání věci soudem.

Zákon o rozhodčím řízení však spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti, nikoli Ministerstva financí. Ministerstvo spravedlnosti v současné době zřídilo pracovní skupinu, která by v nejbližších týdnech měla novelu zákona o rozhodčím řízení připravit. Ministerstvo financí je v této pracovní skupině zastoupeno, jejími členy jsou dále též zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, osoby z řad rozhodců, soudců, advokátů a další odborné veřejnosti.

Předmětem diskuzí uvnitř této pracovní skupiny je zejména vyřešení problematiky rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, zvýšení kvalifikace rozhodců, zavedení evidence a účinného dohledu nad rozhodci, a pod. Novela zákona o rozhodčím řízení má odstranit rozpor s evropským právem a zároveň přispět ke zvýšení ochrany spotřebitele. Do meziresortního připomínkového řízení by měla být rozeslána v 1. polovině příštího roku.

Nicméně, jak jsme uvedli výše, změna příslušné legislativy je v gesci Ministerstva spravedlnosti. Proto doporučujeme o bližší podrobnosti požádat tento rezort.

S pozdravem
Lenka Koudelková

-----Původní zpráva-----
Od: stopprolux@seznam.cz [
mailto:stopprolux@seznam.cz ]
Odesláno: 19. listopadu 2010 11:45
Komu: kalousek@top09.cz
Předmět: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách