Jak to Prolux zkouší!

18.01.2011 09:52

Na tomto případu je poměrně zřetelně vidět, jakých postupů Prolux používá i po řádném ukončení smluvního vztahu. Takže pokud se Vám něco podobného přihodí, nelekejte se a braňte se! Zde je vidět, že to smysl má. V opačném případě, můžete i VY skončit u Rozhodčího soudu...Za povšimnutí stojí absence jakékoli odpovědi na výpověď klienta ze smlouvy!