Vážení G., obracím se na Vás v právním zastoupení mého klienta kanceláře P.C.I. s.r.o. se sídlem v Praze, a to v právní věci související s uzavřenou Smlouvou o podpoře prodeje nemovitosti ze dne 4.3. 2009, týkající se podpory prodeje domu v P. Dovolte, abych Vám sdělila, že můj klient na platnosti smlouvy trvá a s odstoupením nesouhlasí. Od smlouvy je možné odstoupit jen v případě, že to bylo smluvně ujednáno nebo v případě, že to stanoví zákon. Ani jedna tato možnost zde není namístě. Pokud hodláte někoho obvinit z trestného činu, upozorňuji Vás na ust.§345 trestního zákona, podle kterého se dopustí trestného činu ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu. Takový pachatel může být potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta. Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. O podaných oznámení nemá povinnost nikdo jiného informovat, tím spíše, když o nich sám nebyl informován. Pokud na Vás Prolux podá trestní oznámení za křivé obvinění také nebudete mít povinnost o tom druhé informovat. Smlouva byla uzavřena jasně, správně a srozumitelně. Co se týče úpravy spotřebitelských smluv upozorňuji na to že jste písemně potvrdili, že jste si návštěvu poskytovatele sami objednali. Z uvedeného je zřejmé, že můj klient trvá na plnění smlouvy. Vaše podání by mohlo být považováno za oznámení o nepokračování ve smluvním vztahu, takže by smlouva skončila k 4.3.2011. Do té doby je oboustranně závazná. JUDr.Z.K. Litoměřice Hm...Vskutku velmi zvláštní psaní, poslala mi tato paní! Nejvíce mě ovšem zaujal třetí odstavec odspoda. ...O podaných oznámeních nemá nikdo jiného informovat...??? Tak teď nevím, zda je to nějaké obzvlášť účinné právní zaklínadlo, nebo jsem opravdu jen blbá Brambora, když to nechápu...Nebo zbývá ještě třetí možnost a to, že paní z Litoměřic již mluví poněkud z cesty...Achjo! Chuděra! Má už těch trablí s P.C.I. asi taky plný kecky...Nu což, nezbývá nyní, než si počkat jaké ovoce nám asi přinese žaloba podaná dnes ráno na ovocném thu.(soukromá žaloba!) Na tu hromadnou je třeba se ještě řádně hromadně připravit, aby nám pak v tom kriminále nebylo každému extra smutno

A ještě jedna maličkost! :o) Sdružení Rozhodců- Rozhodčí doložky dovětek 4.:Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný soud. Tento dovětek lze doporučit u smluv, v nichž se na jedné straně vyskytuje fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel). Podle některých výkladů evropských směrnic je třeba fyzické osobě - nepodnikateli (spotřebiteli) zajistit možnost obrátit se se svými nároky vždy také na obecný soud. Dovětek nestanoví žádné ze stran povinnost obracet se na obecný soud, ale zachovává jí možnost volby. A kdopak z Vás tento dovětek ve své smlouvě má???? Z Ovocného trhu se prodnešek loučí Brambora Horká