Formulář

19.01.2011 22:26

 

                                                                      Vaše jméno příjmení adresa telefon email                                 

 

Okresnímu soudu v Karviné

park Bedřicha Smetany 176/5

733 31 Karviná - Fryštát

 

 

ke spisové značce: 69 EC 457/2010

 

 

Věc: Oznámení o vstupu do řízení jako vedlejší účastník podle § 93 zákona

č. 99/1966 Sb. ve znění pozdějších novelizací (Občanský soudní řád)

 

Tímto oznamuji svůj vstup do soudního řízení na straně žalované Ingrid Bockové, bytem Slezská 1400/22, 737 01 Český Těšín, proti žalobci PROLUX Consulting Int. s.r.o., IČ: 26731908, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí číslo popisné 819, PSČ 110 00, jako vedlejší účastník podle § 93 zákona č. 99 / 1966 Sb. ve znění pozdějších novelizací (Občanský soudní řád).

Vstup do řízení je v souladu s mým právním zájmem, neboť se stejně jako žalovaná cítím poškozen(a) klamavým jednáním žalobce, které je skutkově identické jak v mém, tak i v projednávaném případě. Svůj právní zájem mám též na výsledku řízení, neboť ten může zásadním způsobem ovlivnit mou právní jistotu.

 

V......................dne.........................................podpis.............................................................