Formulář, který byste měli předkládat zájemcům o nemovitost

04.04.2011 13:39

Nezávazná prohlídka nemovitosti

 

Předmět nezávazné prohlídky nemovitosti:

(Byt č., dům, nebo pozemek), na adrese…………, zapsaný na listu vlastnictví č. …… V katastrálním území ……. v majetku (jméno příjmení)  trvale bytem ……………

 

Zájemce o koupi bytu:

Jméno:

Příjmení:

Trvalé bydliště:

(Zájemce se prokázal O.P.)Zájemce navštívil výše uvedený byt dne:

Datum:

 

Kde se zájemce o prodeji nemovitosti dozvěděl (www stránky):

 

Dostal zájemce o koupi nemovitosti kontakt na prodávajícího od firmy „PROLUX Consulting Int. s.r.o.“, IČ 26731908 ?  (zakroužkovat odpověď)

 

                                               ANO              NE

 

Podpisem tohoto dotazníku se zájemce NEZAVAZUJE ke koupi nemovitosti, ani k jiným právním úkonům, které by měly pro zájemce nevýhodné důsledky. Každý z níže podepsaných obdrží  1ks kopie tohoto dotazníku.

 

V……………………………………Dne…………………………..

 

…………………………………….                            …………………………………..                                                           

    zájemce                                                                  majitel nemovitosti