Dg F43 Posttraumatická stresová porucha

26.07.2010 11:44

Mnozí z poškozených klientů po traumatu z doteku ZLA zvaného Prolux trpí zdravotními problémy, které by neměli zanedbat! Pokud se obrátíte se svými potížemi na lékaře, můžete následně tuto skutečnost uvést ve své žalobě jako újmu na zdraví!

Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder), někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS), jinak také nazývána jako reakce na závažný stres (v MKN skupina F43), vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Podle DSM-IV je PTSD definován jako duševní porucha, která vzniká po náhlých, život či osobní integritu ohrožujících událostech. Otřesnou událost může zažít přímo pacient sám nebo jeho blízký člověk (příbuzní či přátelé), eventuálně může být přítomen pouze jako svědek. V současné době nahlížíme na PTSD zjednodušeně řečeno jako na stav, kdy selže začlenění traumatického zážitku mezi ostatní každodenní zkušenosti.

Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění nebo úlekovými reakcemi. Současně s PTSD se může vyskytovat i deprese, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, agorafobie, depersonalizace nebo různé závislosti. Rozlišuje se akutní reakce na stres (příznaky trvají méně než 3 měsíce) a chronická PTSD (příznaky trvání déle než 3 měsíce).

Ke vzniku posttraumatické stresové poruchy může dojít následkem situací ohrožujících postiženého nebo jeho blízké (např. válka, povodně, požár, těžký úraz, autonehoda, znásilnění, únos, život ohrožující choroba) nebo v důsledku změn v mezilidských vztazích a sociálních rolích (ztráta zaměstnání, nevěra partnera, rozvod, návštěva makléře RK Prolux Consulting Int.s.r.o....a podobně).

Doporučuji poškozeným, kteří na sobě pozorují některý z příznaků Posttraumatické stresové poruchy, aby se neprodleně obrátili na odborníka! Psychologa, či psychiatra, nebo alespoň na svého obvodního lékaře! Zdraví máme jenom jedno!