Další vyhraný soud - rozhodčí doložky EO Servisu jsou NEPLATNÉ

14.09.2010 10:57

https://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/dalsi-vyhrany-soud---rozhodci-dolozky-eo-servisu-jsou-neplatne

U Městského soudu v Brně dnes proběhlo po první obstrukci druhé jednání soudu na zrušení rozhodčího nálezu, který ve prospěch inkasní firmy PENOM s.r.o. dodal na zakázku podjatý rozhodce naší známé Unie.

Inkasní firmu PENOM s.r.o. zastupuje advokátní kancelář
Johna Miltona České advokátní komory - JUDr. Petr Poledník (druhý zleva v řadě hned pod předsedou ČAK), který byl s případem jistě dobře obeznámen (zvláště pak s číslem údajné faktury, která téměř jistě nebyla NIKDY vystavena) a který po prvotních výhrůžkách napsal k věci takovéto pěkné vyjádření.


Roli Kevina Lomaxe byla tentokrát vyslána sehrát Mgr. Klára Spirová - na rozdíl od šedivé myšky z minulého jednání měla červené lodičky a červenou kabelku.


Osobní vsuvka:
Dotyčná dáma bezpochyby věděla do čeho jde a vědomě se ujala apologetiky ukázkového zneužití rozhodčího řízení k velmi nemravným až zločinným účelům. K převzetí causy těžko může kdokoli advokáta nutit - byla tam tedy zcela dobrovolně a z vlastního rozhodnutí. Nevím proč, ale po příchodu před jednací síň se tvářila velmi přátelsky a vstřícně - všem nám podávala ruku a usmívala se jako by s tím, co tam přišla dělat, neměla vlastně nic společného. Já bohužel (či bohudík) nedokážu tak "profesionálně" oddělovat morálku a profesi - příliš mi to totiž připomíná prostituci. Proto jsem nabízenou ruku nepřijal a zhnuseně se odvrátil. Zjevně ji to poněkud vykolejilo, protože po celý zbytek jednání se usilovně vyhýbala očnímu kontaktu.


Jednání probíhalo standardně - soudce se dotazoval na další důkazy obou stran - navrhovali jsme zejména důkazy směřující k prokázání zásadního rozporu celé smlouvy (včetně rozhodčí doložky) s pravidly poctivého obchodního styku. Tyto důkazy soudce zamítal s poukazem na to, že má již pro své rozhodnutí důkazů dostatek.


Opět osobní vsuvka:
V okamžiku, kdy advokátka PENOMu ve své závěrečné řeči zdůrazňovala, že "rozhodce vybíral zcela nezávislý subjekt - Unie pro rozhodčí a mediační řízení a.s....." jsem to nevydržel a rozesmál jsem se až mne soudce pohledem napomenul. Za to se panu soudci dodatečně omlouvám! Budiž mi omluvou i to, že jsem si vzpomněl např. i na tuto
"nezávislou" fotografii (Dohnal na "tradičním" golfovém turnaji Unie je ten úplně vpravo z vašeho pohledu) nebo
na "shodou okolností" stejnou adresu Dohnalovy zkrachovalé společnosti BF Group a Unie pro rozhodčí a mediační řízení (Brno, Mlýnská 326/13).


Celá řeč advokátky protistrany byla učebnicovým příkladem záměrného užití prostředku, který není sám o sobě zakázán, k dosažení efektu zákonem nezamýšleného či dokonce nežádoucího.


Závěr patřil rozsudku, který v souladu s tím lepším trendem české justice konstatoval, že rozhodčí doložka v té podobě, jak ji (zne)užívá EO Servis ve svých formulářích rozhodně nemůže být platná.


Zajímavý byl argument soudce ohledně judikátu Vrchního soudu v Praze č.j. 12 Cmo 496/2008 – 28 ze dne 28. 5. 2009 který Nejvyšší soud začlenil do své Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, čímž jej fakticky zrovnoprávnil s judikáty Nejvyššího soudu. Pan soudce konstatoval, že jestliže v dávnějších dobách Nejvyšší soud v některých případech rozhodl opačně, potom se "adopcí" tohoto judikátu zcela přihlásil k odmítnutí zneužívání rozhodčích doložek soukromými osobami k nekalým praktikám. O tomto judikátu a o jeho popírání Unií pro rozhodčí a mediační řízení si můžete více přečíst
zde (vřele doporučuji).


Jakmile bude dostupný zápis z jednání a zejména další (již třetí) vítězný rozsudek - objeví se na těchto webových stránkách.