Chce od Vás PROLUX peníze po vypovězení smlouvy do 14ti dnů?

31.07.2012 08:06

Tento požadavek PROLUXU je naprosto zcestný a neoprávněný. Pokud Vám tvrdí opak a ohání se paragrafy, tak blafují! Lžou stejně, jako když Vám před podpisem smlouvy tvrdili, že není exkluzívní! V případě, že Vám pošlou požadavek na odměnu za jejich "služby", pošlete jim tento dopis. Stačí doporučeně bez dodejky.

 

Deklarace absolutní neplatnosti Smlouvy o propagaci a podpoře prodeje s doplňkovými službami

 

Uzavřené dne:

 mezi

Doplnit Vaše ! jméno  příjmení  adresa

a

zplnomocněným zástupcem výše jmenované společnosti


 

Oznamuji Vám tímto, že namítám neplatnost výše specifikované smlouvy zejména z důvodů uvedených v ustanovení § 49a občanského zákoníku.

 

Důvod neplatnosti:

Zplnomocněný zástupce Vaší splečnosti mi zcela jednoznačně do očí tvrdil, že Vaše společnost je realitní kanceláří. Zjistil jsem ovšem, že realitní kanceláří nejste a vzhledem k tomu, že v žádném případě nemám zájem o pouhou propagaci, ale o kvalitní plnohodnotné služby u realitních kanceláří obvyklé, namítám tímto neplatnost výše specifikované smlouvy z důvodu mého omylu v samotném předmětu smlouvy, který byl pro mé rozhodnutí určující, o kterém jste vy prokazatelně věděli a který jste podle mého hlubokého přesvědčení také úmyslně vyvolali.

Jelikož je mi z veřejně dostupných zdrojů známo, že tuto činnost provádíte hromadně, systémově a již po několik let, jsou právní úkony uzavírání těchto smluv neplatné také pro rozpor s dobrými mravy podle ustanovení § 39 občanského zákoníku, což způsobuje neplatnost smlouvy ex tunc – čili od samého počátku (chcete-li absolutní).

V případě, že v důsledku vašeho postupu v rozporu s právními předpisy dojde ke vzniku škody na mé straně, budu – a to VELMI DŮSLEDNĚ – dovozovat všemi dostupnými (tedy nikoli pouze právními) prostředky, které mi zákon výslovně nezakazuje, vaši osobní odpovědnost, a to (mimo jiné) prostředky práva soukromého i veřejného, a domáhat se do poslední koruny náhrady utrpěné škody.

 

 

 

Dne..........................................Jméno příjmení podpis...............................................