Tak to jsem opravdu moc zvědavá, kdy konečně Českým Soudcům dojde, že svými verdikty o platnosti Rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, se nejen dopouštějí protiústavního porušování lidských práv neposkytnutím právní ochrany občanům, kteří pod křídly státní justice hledají zastání! Ale způsobují svým jednáním finanční újmu i nám všem ostatním daňovým poplatníkům!

 

Jsem moc zvědavá, kdy konečně už přestanou Občanské Soudy krýt gaunery, kteří postavili své podnikání na lidském neštěstí!

 

Kdypak si konečně naši zákonodárci uvědomí, jakou mezinárodní OSTUDU, dělají naší zemi svými verdikty?

 

Kdy konečně, se rozhopou páni Poslanci, aby implementovali do zákonů ČR ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH??????

 

Kolik nevinných obětí bezpráví musí ještě přijít o statisíce a leckdy i o celoživotní úspory?

 

Kolik lidí musí přijít o zdraví v důsledku prožitého stressu?

 

Kolik lidí, se bude muset ještě obrátit k EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA?

 

Než TĚM MOCNÝM dojde, že s takto nastaveným právním prostředím v naší zemi, NEMÁME PRÁVO nazývat se EVROPANY????

 

Pro ty, kdo se danou problematikou alespoň okrajově zabývají, není jistě těžké dovtípit se, kdopak asi lobbuje v Parlamentu, aby Soukromé rozhodčí společnosti zůstaly zachovány i se všemi jejich pravomocemi?

 

Komupak se asi hodí tato PRÁVNÍ DŽUNGLE DO JEHO KRÁMU?????

 

Blíží se již 21 výročí 17.listopadu! A já vyzývám všechny slušné lidi! Nedovolme, aby hrůzovládu bolševiků, vystřídala ještě strašnější hrůzovláda

PRÁVNÍKŮ PÁCHAJÍCÍCH BEZPRÁVÍ!

 

Omlouvám se, že lépe své myšlenky vyjádřit nedovedu. Ale při pohledu na ty stovky VYSTRAŠENÝCH nešťastných zoufalých dopisů v mé emailové poště, nemohu nečinně přihlížet PŘÍKOŘÍ jež se děje těm nejpotřebnějším lidem s nejnižšími příjmy...Nemohu SE LHOSTEJNĚ STAVĚT K JUSTIČNÍ ZVŮLI páchané na mladých rodinách ...samoživitelkách….matkách malých dětí, na důchodcících!

 

NEMOHU MLČET KDYŽ VIDÍM, JAK JE AROGANTNĚ A POVÝŠENĚ Z POZICE MOCI SILNĚJŠÍHO, ZAŠLAPÁVÁNA VEŠKERÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST!

 

Za občanské sdružení „Stop Trestuhodným Obchodním Praktikám-STOP“

https://stop-prolux.webnode.cz/

Světlana Glaserová