Zpráva od pana Davida Ondrejkoviče

19.09.2010 09:34

Konečně: Soud označil samotnou smlouvu s EO Servisem za neplatnou neboť EO Servis ÚMYSLNĚ uváděl v omyl!

https://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/konecne_-soud-oznacil-samotnou-smlouvu-eo-servisu-za-neplatnou-nebot-eo-servis-umyslne-uvadel-v-omyl_

17.9. 2010

Dnešního dne proběhlo plánované soudní jednání v řízení BTL Zdravotnická technika proti EO Servisu. Stojí za připomenutí, že v tomto řízení již byla pravomocně vyřešena i otázka rozhodčí doložky, kterou soud již dříve označil za neplatnou.

Jednání trvalo více než 2 hodiny a hlavní část tvořilo provádění důkazů - zejména čtením výpovědí manažerky a operátorů callcentra, dále pak posuzováním informací, které o sobě EO Servis v té době šířil nezávisle na callcentru (Evropské dotace, "Nejlevnější produkt na trhu", atd.)

Za EO Servis byl přítomen Jurenka, který se celou dobu tvářil otráveně a vyhýbal se přímému pohledu.

Poté byl vynesen rozsudek, který lze ve stručnosti i s odůvodněním popsat asi takto:

  • EO Servis je povinen VRÁTIT žalobci (BTL Zdravotnická technika) částku 1487,50 Kč jako neoprávněné obohacení, neboť šlo o plnění bez právního důvodu - tedy o plnění z NEPLATNÉ smlouvy

  • EO Servis je povinen uhradit žalobci náklady řízení (1 x doprava + náklady na právního zástupce + soudní poplatky)

  • EO Servis je povinen uhradit vedlejšímu účastníku náklady řízení (2 x doprava)

  • Smlouvu považuje soud za neplatnou, neboť prokázal, že EO Servis při jejím sjednávání uváděl v omyl a dokonce se domnívá, že tak činil ÚMYSLNĚ. Tomuto názoru dle soudu nasvědčuje i fakt, že na soudu leží stovky podání proti EO Servisu s prakticky totožným obsahem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;o))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Rozsudek je navíc už PRAVOMOCNÝ neboť šlo formálně o částku do 2000,- Kč u které ze zákona není možné odvolání, ani dovolání.

EO Servis je tak povinen do 3 dnů od doručení rozsudku ZAPLATIT vše, co mu soud uložil, jinak lze toto zaplacení vymáhat exekučně (což samozřejmě ihned učiníme, neboť nepředpokládáme, že by EO Servis zaplatil dobrovolně)

Je nutno konstatovat, že rozsudek a odůvodnění soudce pana JUDr. Jiřího HORÁKA patřily k tomu nejlepšímu, co česká justice v současnosti dokáže vyprodukovat. Zejména jeho pečlivé studium důkazů v rámci evidentně důkladné přípravy na jednání a následný spravedlivý a jednoznačný rozsudek je něco, co by občané tohoto státu jistě rádi viděli u každého soudního řízení. Pak různým "EO Servisům" rozhodně pšenka nepokvete. Přejme tedy sobě i vymahatelnosti práva v této zemi, aby u českých soudů soudilo co nejvíce takovýchto soudců Horáků! Pane doktore - DĚKUJEME!Co bude dál?


EO Servis se pochopitelně u dalších soudů bude tvářit (pokud tam vůbec přijde), jako by dnes žádný soud neproběhl a bude jako kolovrátek mlít dokola pořád ty samé nesmysly. Vám i soudu pak bude tvrdit, že jde o úplně jiný případ a že daný rozsudek nemá s tím vaším případem vůbec nic společného. Soudci však nejsou hloupí a pokud na každého z nich připadá v průměru více než 2 řízení proti EO Servisu s takřka totožným obsahem, nelze předpokládat, že by někdo z nich mohl rozhodnout jinak.

EO Servis Vám pravděpodobně bude nabízet dohody ve smyslu - "každý si necháme co už máme", aby nemusel platit náklady řízení. Pro koho by to mohlo být lákavé, ať si uvědomí, že dokud nemáte od soudu pravomocný rozsudek, že EO Servisu nic nedlužíte, stále můžete být vystaveni rozhodčímu řízení a pokud na něj nebudete reagovat - můžete snadno prohrát! EO Servis už mnohokrát prokázal, že se ŽÁDNÝM jeho slibům nedá věřit a že mu ani ten sebehnusnější podraz není cizí!