PETICE

02.06.2010 23:29

Tato petice byla odeslána 26.5.2010 na tuto adresu

JUDr Renata Vesecká nejvyšší státní zástupkyně

Jezuitská 4, Brno, 660 55

Vážená paní JUDr Renato Vesecká!

Obracíme se přímo na Vás, neboť se okruh možností, kde běžný občan doufá najít ze strany státu zastání se již velmi zúžil!

Pro nepříslušnost úřadu, jsme byli s naší prosbou již odmítnuti Ministerstvem spravedlnosti,  Prezidentskou kanceláří, kanceláří Ombudsmana i několika Občanskými sdruženími na ochranu spotřebitelů.

My klienti realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o.(dále jen  RK), se cítíme být soustavně a dlouhodobě poškozováni a     kráceni na svých právech jakožto spotřebitelé ze strany jmenované realitní kanceláře.

Tato RK se prokazatelně nezabývá  zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Zaměstnanci RK naopak prokazatelně záměrně uvádějí klienty v omyl, tím že jim podávají nejasné, neurčité, dvojsmyslné a jinak nezřetelné údaje.  Všechna ustanovení, jež jsou nedílnou součástí „Smlouvy o podpoře prodeje nemovitosti“  předkládané klientům k podpisu, jsou naprosto cíleně  sepsána právníky RK za účelem vzniku rozporů. A jsou formulována tak, aby je klient dříve nebo později byl nucen porušit! Neboť SANKCE vyplývající z porušení těchto ustanovení klientem, JSOU VÝZNAMNÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ RK

Z těchto důvodu, byla námi sepsána hromadná žaloba na tuto realitní kancelář. Později však bylo zjištěno, že jako občané neorganizovaní v žádném sdružení na ochranu spotřebitelů, nemáme právo dle platných zákonů ČR, takovouto žalobu k soudu sami podat. Obrátili jsme se tedy na všechna občanská sdružení, k tomuto kroku oprávněná, ale setkali jsme se s odmítnutím z jejich strany.

Nevíme již jaké jiné právní kroky bychom mohli podniknout, aby činnost této RK byla pozastavena, neboť denně přibývá dalších poškozených klientů a tím pádem i trestních oznámení!

Žádáme Vás tedy tímto, aby byly prošetřeny důvody, proč nebylo doposavad provedeno žádné předběžné opatření dozorujícím Státním zástupcem ve věci:

cca340 trestních oznámení podaných klienty této realitní kanceláře. Jež jsou evidována pod ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096, na Krajském ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4 6.oddělení /vyšetřovatel Kpt.Luboš Hanzlík/
Pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a pro podezření ze spáchání trestného činu Účasti na zločinném spolčení. 

Ke své petici přikládáme původní Hromadnou zápůrčí žalobu, ke které jsme se svými podpisy připojili. A která obsahuje všechny podstatné informace týkající se činností výše jmenované realitní kanceláře.Děkujeme Vám předem za jakoukoli odezvu a doufáme, že se naše volání o pomoc, nemine účinkem.                    Jménem poškozených klientů.

 

                                                                                     S úctou!    

 

                                                                         Světlana Glaserová, Pětihosty 73,251 67,                  zapurci@seznam.cz