Jak mám postupovat, když chci podat Trestní oznámení

22.12.2010 08:56

1. Sepište podle níže uvedeného vzoru Trestní oznámení.

2. S vytištěným (nebo v ruce sepsaným) trestním oznámením se odeberte na nejbližší policejní služebnu.

3. Zde požádejte, aby bylo Vaše TO zaneseno do Protokolu. (podle papíru to policistovi nadiktujete)

4. Požádejte policistu aby bylo Vaše TO odesláno na adresu

Krajské ředitelství Hl.města Prahy SKPV OHK Kongresová 2 Praha4,6.oddělení Kpt. Luboš Hanzlík ČJ KRPA - 1802/TČ - 2009-000096

Než začnete Trestní oznámení sepisovat, je třeba si ujasnit co největší okruh následujicich
otazek:
- kdo, kdy a jakym způsobem se zastupci Proluxu učinil prvni kontakt a co Vam přitom bylo prezentováno. To znamená, zda byl ze strany Proluxu činěn nátlak kupříkladu opakovanými telefonáty, nebo sliby týkající se konkrétních zájemců o Vaši nemovitost.

- jaká přesně nemovitost byla Vámi nabízena (typ, adresa, číslo LV apod.) a na zakladě jakého
právního titulu jste ji nabízeli (majitel, spolumajitel, pověřeni od majitele apod.)

- Kdo první koho oslovil kdy a kde se uskutečnila osobni jednáni se zástupci Proluxu, kdo všechno tuto společnost
zastupoval (jmeno a příjmeni, popis osoby, jakým způsobem se prokázala, kontakt atd.) a kdo
všechno byl u tohoto jednáni osobně přítomen (jméno a příjmeni, datum narození, bydliště,
kontakt. tel. apod.)

- čeho se tato jednání tykala a jaké byly jejich závěry, zejména, zda došlo při těchto jednáních
k podpisu nějakych dokumentů, o jaké dokumenty se konkretně jednalo a jak byly ze strany zástupců Proluxu prezentovány. Připadně, kdy, kde a kym byla uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, event. převodu členského podílu v bytovem družstvu apod., Jakým způsobem byla tato prezentována (trvání, vyše provize, sankce, možnost výpovědi, rozhodči doložka apod.) a jakým způsobem jste si uvaděné skutečnosti před svym podpisem ověřovali (přečtení pislušnych pasáží smlouvy, doplňujici dotazy na zastupce, telefonát nadřízenemu zastupce apod.) Zda bylo ze strany makléře použito psychického nátlaku (záměrně vyvolaná časová tíseň, citové vydírání typu: "zemřela mi včera matka..", odvádění pozornosti hovorem nesouvisejícím s účelem návštěvy, zvrháváním předmětů a podobně)

- zda byste zmiňovanou smlouvu podepsali i v případě jiné prezentace podmínek (tedy i kdyby vám makléř řekl pravdu o tom, že je smlouva Výhradní)

- jak se Váš obchodní případ dále vyvíjel a kdo, kdy a jakým způsobem (osobně, telefonicky,
e-mailem atd.) vedl následná jednání se zastupci Proluxu a s jakým výsledkem

- v případě, že došlo k rozhodčímu řizeni, od kdy a jakým způsobem toto probíhalo a s jakym
vysledkem

K uvedeným odpovědím je rovněž třeba předložit všechny související dokumenty (smlouvy, dohody, faktůry, zálohove listy, vzájemná korespondence apod.) příp. zdůvodnit proč jimi nedisponujete.

VZOR Trestního oznámení :

 

Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve smyslu

§ 209/1 Tr.Zák.

 

Podezřelý:

Daniel Bláha, jako zplnomocněný zástupce realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha1. Václavské nám.č.p.819, PSČ 110 00 zapsaná v OR oddíl C, vložka90209 IČ: 26731908,
DIČ: CZ26731908

 

Poškozená: Jméno příjmení, datum narození, adresa

 

Spolu se svým manželem (jméno příjmení, datum narození), trvale žijeme v rodinném domě (adresa). V tomto domě bydlíme s našimi dvěma syny (jména).

V lednu t.r. jsme se společně s manželem rozhodli, že svůj dům prodáme. Prostřednictvím internetu, jsem zveřejnila soukromý inzerát s údaji o domě a mým tel. číslem na několika realitních serverech (Hyperinzerce. atd.) . Na naši inzerci reagovali zástupci 3 realitních kanceláří(názvy) . S nimi jsme uzavřeli ústní dohodu o neexkluzivní podpoře prodeje.

O něco později mě na mém mobilním telefonu opakovaně kontaktovala zástupkyně RK Prolux Consulting Int.s.r.o. (dále jen Prolux) a přesvědčovala mě, že s touto RK prodám svou nemovitost okamžitě, neboť vlastní rozsáhlou databázi zájemců o koupi nemovitostí. Přesvědčovala mě rovněž o mnoha výhodách prodeje nemovitosti přes tuto RK. Jako kupříkladu výhoda právního zastoupení, výhodná cena služeb a podobně. Ačkoli jsem již zájem o spolupráci s další RK neměla. Svými opakovanými telefonáty, mě pracovnice Proluxu přesvědčila, že jsem svolila k návštěvě Makléře Proluxu ve svém domě za účelem prohlídky domu a dohody.

 

Dne 4.3. 2010 přišel do našeho domu ve stanoveném čase pan Daniel Bláha, jako zmocněnec Proluxu. Pan Bláha se neprokázal žádným dokladem. Jeho totožnost jsem si později ověřila podle fotografie zveřejněné na webových stránkách Proluxu. Po velmi zběžné prohlídce domu, nám pan Bláha nabídl k podepsání Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti(dále jen Smlouva). O této Smlouvě pan Bláha tvrdil, že je pouze nezávazným evidenčním listem pro účely inzerce. Smlouva v souladu s tvrzením pana Bláhy, tak na první pohled i vypadala. V prvé řadě jsem pana Bláhu informovala, že dům již nabízíme přes jiné 3 realitní kanceláře a že z tohoto důvodu není možné uzavřít s ním v žádném případě exkluzivní smlouvu. Pan Bláha mě opětovně ujišťoval, že skutečně neusiluje o výhradní zastoupení. Pan Bláha se svým vystupováním evidentně snažil navodit příjemnou atmosféru lehké konverzace. Zajímal se živě o naše psy, o obrazy mého manžela, o věk našeho vnuka, který byl přítomen. Rovněž nám sám vyprávěl o své ženě a desetileté dceři a o tom jak dcera vyrábí obrázky na sklo…atd.

Takto hovořil i v okamžiku, kdy jsem se snažila přečíst text na přední straně Smlouvy. Zároveň mi ukazoval prstem, do které kolonky mám které údaje o domě napsat a tímto mi částečně text zakrýval svou rukou. Když jsem se i přes to snažila drobné písmo přečíst. Udělal pan Bláha náhle rychlý pohyb a údajně vinou své nešikovnosti zvrhnul sklenici s vodou, která stála na stole. Pan Bláha se vzápětí za svůj čin velmi omlouval. Já jsem pak musela stůl setřít a pan Bláha, který již před tím tvrdil že má naspěch, mě požádal, abych již nedělala s podepisováním průtahy, aby nezmeškal další schůzku s klientem. V plné důvěře v pravdomluvnost pana Bláhy, jsem tedy Smlouvu podepsala a podepsal se i můj manžel, který se domníval, že jsem smlouvu přečetla.

Nějakou dobu po odchodu pana Bláhy, jsem si uvědomila, že nevidím nikde kopii podepsaného dokumentu. Telefonovala jsem tedy panu Bláhovi (na č. 777119946), abych se ho zeptala zda omylem smlouvu neodnesl. Ten však mé hovory nepřijímal. Až o 2 dny později zareagoval na mou SMS zprávu a moc se divil, že nám kopii nenechal a slíbil že to co nejdříve napraví. Kopii smlouvy nám pak během dne skutečně vhodil do poštovní schránky.

Teprve tehdy, jsem měla možnost přečíst si, že jsme v rozporu s tvrzením pana Bláhy a pod psychickým nátlakem, nepodepsali nezávazný Evidenční list, ale závaznou exkluzivní smlouvu, obsahující mnohá pro nás velmi nevýhodná ustanovení, tištěná na rubu smlouvy, jejichž existenci nám pan Bláha záměrně zatajil. Pan bláha nás ani neupozornil na skutečnost, že tato smlouva obsahuje rozhodčí doložku. Po tomto zjištění, jsem se nervově zhroutila a byli jsme s manželem oba nuceni navštívit lékaře, který nám poskytl první pomoc. Já sama, jsem v důsledku prožití tohoto traumatu, již měsíc v pracovní neschopnosti.

Jsme přesvědčeni, že pan Bláha takto jednal zcela záměrně, za účelem obohacení sebe a firmy Prolux.

 

Dne………………….. místo……………………..podpis……………………