Vzor dopisu se žádostí nesnižování ceny

01.11.2010 11:03

 

Odesílat Doporučeně s Dodejkou na adresu:

Generální ředitelka Karolina Valentová, Realitní kancelář Prolux Consulting Int. s.r.o. Praha1. Václavské nám.č.p.43/819, PSČ 110 00 

 

 

Smlouva č……………

 

Vzhledem k tomu, že se cítím být, jako spotřebitel krácen na svých právech a poškozován Vašim svévolným zveřejňováním údajů o snižování ceny mojí nemovitosti na Vašich stránkách i jiných serverech.

 

Žádám Vás tímto o navrácení ceny mé nemovitosti do původní podoby!

 

K tomuto dopisu žádám Vaše vyjádření!

 

 

 

Dne…………………………. Podpis…………………………………………