Výčet paragrafů

08.07.2010 13:38

Listina základních práv a svobod Článek 17(1) (2) (3) 

§121 Tr.zák.,     

§83Zákon č.99/1963 Sb.,   

§3 Obč. zák.   

§39 Obč.zák., 

§43 Obč. zák.

§52 odst 3 zák. 40/1964 Sb. Obč. zák.  
Zákon o ochraně spotřebitele č.634 §2 (1) a)

§261(1) zákona513/1991 Sb. Obch. Zák.

§262 Obch Zák

Listina základních  práv a svobod Článek 36(1)

§ 55 (1) (3)  a § 56 Obč. zák

§14 (3).Obč.zák

§ 56Občanský zákoník

§774 Občanský zákoník Hlava 13

§775 Občanský zákoník Hlava 13

§40 Obč.Zák.

§ 51 Obč.Zák

§5 (1) a), b), c)Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 1

§56 Obč. Zák.

Zákon č.634/1992 o ochraně spotřebitele příloha č. 2

§5 Klamavé obchodní praktiky e)Zákon č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele

§49a) Občanský zákoník

§5 (1) Zákon č.634/1992 O ochraně spotřebitele příloha č. 1