Viktor Paggio řekl dnes v Poslanecké sněmovně :o)))

14.12.2010 22:26

https://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009172.htm#r4

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, můj komentář nebude tak všeobjímající jako u pana předsedy Sobotky a vyjádřím se pouze k institutu rozhodčích doložek. I já osobně a většina mých kolegů z Věcí veřejných považujeme rozhodčí doložky za velký problém. Já osobně jsem v kontaktu s několika občanskými sdruženími - mezi nimi například Stop Proluxu nebo Společná obrana občana - a celkově ten návrh ČSSD v té části, která se týká rozhodčích doložek, hodnotím velmi kladně. Samozřejmě obsahuje některé dětské nemoci a některé z nich vypíchl tady kolega Babák, například idea, že by RPSN byla vyhlašována vládou, je poněkud podivná. Je třeba to dopracovat, ale celkově to zrušení rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, adhézních smlouvách, úvěrových hypotéčních smlouvách já osobně hodnotím jako kladný krok. Rozhodčí doložky v České republice jsou zneužívány k podvodům. To je zde třeba říct. Ten formalistní výklad práva, který říká, vždyť jsi to podepsal, tak to teď musíš dodržet, jaksi naráží na tu realitu. Když se podíváte na stovky podvedených lidí realitní kanceláře Prolux, tak mezi nimi najdete desítky právníků, najdete mezi nimi desítky lidí, kteří mají titul JUDr. Nejde tedy o svobodnou vůli, ale o právní past. Ta právní past je vypracována právě na základě té rozhodčí doložky, která je schována někde na straně 15, 17 nebo 27 té smlouvy písmem velikosti tři. To znamená, které má asi milimetr to písmenko. *** (18.50 hodin)
(pokračuje Paggio)

Já bych zde rád zdůraznil, že Ministerstvo spravedlnosti má pracovní skupinu pro novelu zákona o rozhodčím řízení. Jak už bylo řečeno, modelů je několik. Existuje model francouzský. Tam zakázali rozhodčí doložky úplně ve spotřebitelských smlouvách. Existuje model britský. Tam se nesmí rozhodčí doložky uzavírat pro smlouvy, které jsou pod 5 000 liber. Nebo existuje model třeba švédský, to znamená - k rozhodčí doložce můžete přistoupit až po vzniku sporu.

Všechny tyto modely jsou ve hře. Ministerská skupina pracuje. Já jsem mluvil s panem ministrem Pospíšilem, který souhlasí s tím, aby se experti ČSSD účastnili jednání této skupiny, aby tam zapracovali své návrhy. Nesouhlasím s tím, že vrácení původního zákona k přepracování se rovná odmítnutí. Není to pravda. Nechme ty dva zákony běžet vedle sebe paralelně. Vezměme si z nich to nejlepší a omezme to, co se nyní děje v oblasti rozhodčích doložek i lichvy.

Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)