Velmi zajímavá zpráva-POZOR NA PLATEBNÍ ROZKAZ!

08.09.2010 21:16

Zpráva, kterou jsem dostala na email:

Musím říct, že Vám velmi fandím ve Vašem boji proti proluxu.
Jsem také jedním z podvedených, jsem ve spojení s paní Zámečníkovou.
Právě jsem jí volal a chci to napsat ještě Vám.
Prolux pravděpodobně mění taktiku a asi ustupuje od exekucí z rozhodčích řízení, protože jim je nejspíš vzhledem k poslednímu vývoji v rozhodování soudů zastavují.

Stručně popíšu svou situaci:

u mne JIŽ PROBĚHLO rozhodčí řízení, ve kterém rozhodce rozhodl, že MUSÍM ZAPLATIT!
Samozřejmě mi vyhrožovali jako všem ostatním exekucí. Já jsem NEZAPLATIL.
Samořejmě jsem na ně podal trestní oznámení a  také jsem podal žalobu na neplatnost rozhodčího řízení. Tato žaloba kausa zatím ještě není samozřejmě dořešena.
Od cca února 2009 kdy i příšel rozhodčí nález se nic nedělo - nezkusili ani exekuci.
Teď mi najednou přišel elektronický platební rozkaz přímo od soudu. - a teď přijde to nejzajímavější - v tom elektronickém platebním rozkaze je samozřejmě mimo jiné i odůvodnění žalobce proč tuto částku nárokovat a v něm není o nějakém rozhodčím řízení ani zmínka!!! 
Já z toho usuzuji, že proluxu už teče do bot a na rozhodčí řízení se vykašlal, protože jim to už soudy nejspíš začali vzhledem k poslednímu trendu,, kdy soudy neuznávají jedno rozhodčí řízení za druhým shazovat ze stolu jejich pokusy o exekuci. Takže už sami androidi asi zjistili,že tudy jim už mlíčko nepoteče a asi to takhle zkusí u většiny nás podvedených.
Toto je pro nás v podstatě velmi pozitivní zpráva, protože se tím otvírá cesta ke klasickému soudnímu řízení, které je pro ty androidy velmi nevýhodné hned z několika důvodů:
a) díky pomalým soudům je to mnohem zdlouhavější
b) nemají absolutně jisté, že soud rozhodne v jejich prospěch, ba spíš naopak je vzhledem k velikosti kauzy téměř jisté, že rozhodne v jejich neprospěch.
c) máme možnost se odvolávat.

V souvislosti s tímto, bych Vás chtěl poprosit, abyste tuto informaci ohledně jejich pravděpodobné nové strategie umístila na Vaše stránky, protože je podle mě velice důležitá a taky by bylo velmi dobré tam napsat, ať se lidé nelekají a hlavně AŤ TO NEPLATÍ!!!!! Je to jen jeden jejich další špinavý trik jak člověka vystrašit, protože na první pohled to vypadá, že soud již proběhl a člověk musí platit, ale není tomu tak!!  Proto není třeba se bát!    Proti tomuto rozkazu je NAPROSTO NEZBYTNÉ NEPRODLENĚ PODAT ODPOR!!  Tímto odporem se platební rozkaz v plném rozsahu AUTOMATICKY RUŠÍ  k odporu je pak třeba dodat vyjádření a -- celá věc se přesune na rovinu klasického soudního sporu, kde již můžeme argumentovat obrovským množstvím důkazů a faktů, kterými podložíme, že jsme byli podvedení a při podpisu uvedeni v omyl, což smlouvu činí NEPLATNOU!!! A krom toho máme již možnost se odvolávat.
V souvislosti s tímto si myslím, že by nebylo špatné se spřáhnout a navzájem si chodit svědčit - náklady na cestu i mzdu dostaneme proplacené, tak proč si vzájemně nepomoct?

Já jsem ochoten jet svědčit a pokud bude někdo potřebovat rád mu poskytnu po prokázání, že mu přišel platební rozkaz své iniciály, které bude moci využít při požadování svědčení u soudu.

P.S. tento můj mail můžete klidně celý nebo v upravené podobě zveřejnit.

P.S. 2: I na tu největší svini se najde dostatečně velký kotel...

Zdravím a přeju mnoho zdaru a sil do boje proti těmto androidům

Petr L.

A ještě k platebnímu rozkazu od Yvety Dostálové

Našla jsem v novinkách informaci, že Prolux mení strategii a posílá lidem elektronický platební rozkaz namísto rozhodčích nálezů, dle mého názoru se dopouští porušení ujednání smlouvy, protože není změna podepsané původní smloouvy učiněna písemně a se souhlasem druhé smluvní strany., Prolux nemůže měnit to, že namísto rozhodčího soudu ted posílá elektronický platební rozkaz.

Elektronický platební rozkaz
Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat ePlatební rozkaz. V něm žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku a na jeho základě lze provést exekuci. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím ePlatební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Elektronický platební rozkaz lze podat na podnikající fyzickou i právnickou osobu, které bylo přiděleno v ČR identifikační číslo (IČ) i na jakoukoliv fyzickou osobu mající občanství ČR, nebo mající na území ČR trvalý, či dlouhodobý pobyt. Pohledávka nesmí být starší než 3 roky, musí být vyšší než 1.000 Kč a nižší než 1.000.000 Kč (včetně příslušenství).

Výhody elektronického platebního rozkazu:

zkrácené řízení tzn. rychlost vydání (obecná lhůta pro vydání 30 dní, některé soud vydání již i do 5 dnů)
soudní poplatek jen 2% z žalované částky (při standardním podání jsou to 4%)
platíte předem, jen a pouze soudní poplatek, který je však vždy vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi

Ale doporučuju dodržet proti tomuto el. plateb. rozkazu postup, jaký píše autor emailu v novinkách, aby se předešlo dalším komplikacím, a to podat včas ODPOR. a poslat do doporučeně. s dodejkou.
Zdravím

Yveta