Určovací žaloby-Past na poškozené občany

31.08.2012 13:25

Je alarmující, že zákony ČR neumožňují spotřebitelům aktivní obranu proti podvodníkům
Paní K. uzavřela v r. 2010 se společností PROLUX Smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti.  Jelikož podpora prodeje u této společnosti proslulé svými nekalými obchodními praktikami spočívá v tom, že vyvěsí na svých webových stránkách inzerát prodávajícího a tím to pro ně končí. Prodala tedy paní K. svou nemovitost prostřednictvím jiné realitní kanceláře. Prolux se pochopitelně vzápětí přihlásil o svoji „zaslouženou“ provizi. Paní K. platit odmítla, neboť provizi za zprostředkování prodeje již uhradila  M&M realitám. Prolux tedy podal na paní K. žalobu k rozhodčímu soudu. Paní K. se proti žalobě s pomocí našeho sdružení odvolala. Zároveň  jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  Žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy. Předpokládali jsme, že žaloba o zaplacení 99 000,-Kč která ležela u Rozhodčího soudu v Brně je dostatečným důkazem Důvodu naléhavosti právního zájmu, který musí každá Určovací žaloba splňovat. Prolux ovšem nelenil, svoji žalobu u Rozhodčího soudu vzal zpět a zažaloval paní K. pro změnu  Platebním rozkazem u Občanského soudu. A tím se paní K. ocitla v PASTI! Neboť zákon je nastaven tak, že když je zahájeno řízení ve stejné věci žalobou Na plnění (Platební rozkaz) Žaloba na určení tím pádem musí být ze zákona zamítnuta. Abychom předešli zamítnutí, sepsali jsme  pro paní K. Zpětvzetí Žaloby na určení neplatnosti smlouvy. Za toto zpětvzetí si PROLUX  ovšem napočítal  soudní náklady ve výši 12 720,-Kč s tím, že ON toto zpětvzetí nezavinil (což po právní stránce je sice pravda, po praktické stránce ovšem nikoli)! A Obvodní Soud pro Prahu 1 určil, že paní K. je povinná Proluxu tyto náklady uhradit! Toto  Usnesení vydala asistentka soudkyně JUDr.Tereza Haramulová bez jakéhokoli přihlédnutí k sociální situaci a příjmům paní K., které byly řádně soudu doloženy.
Svým rozhodnutím tak paní JUDr.Haramulová  dala jasně najevo že podvodné praktiky v našem státě se  vyplácí a že mistři švindlu mají pod záštitou justice volnou ruku k loupežínému přepadání občanů za bílého dne.