ÚOOÚ

11.08.2010 07:45

Vážená paní D.,
# se společností Prolux Consulting Int., s.r.o. bylo vedeno správní řízení.
# Rozhodnutím ze dne 29. března 2010 byla této společnosti uložena pokuta ve výši
# 25.000 Kč za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Vůči tomuto rozhodnutí
# byl účastníkem řízení podán rozklad, který byl rozhodnutím předsedy Úřadu
# zamítnut.
#
# Původní rozhodnutí tedy nabylo právní moci dne 1. července 2010 a 1. srpna 2010
# nabylo též vykonatelnosti. Pokuta prozatím uhrazena nebyla, tudíž bude předána
# celnímu úřadu k vymáhání.
#
# S pozdravem

PhDr. David Pavlát,
#
# zástupce tiskové mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů