Úloha občanského sdružení "STOP" ve zkratce

20.06.2010 07:51

Koordinace vzájemné pomoci poškozených

Koordinované obstarávání důkazních materiálů pro trestní řízení (a tím i pro soud na určení neplatnosti smluv)

Komunikace se státními institucemi za účelem hledání dalších možností obrany poškozených

Popřípadě i družení finančních prostředků na úhradu právních služeb (není ukotveno ve stanovách)

Medializace kauzy ve hromadných sdělovacích prostřdcích.