ÚČET OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STOP

19.08.2010 11:17

číslo účtu:  2243892399/0800

Jako variabilní symbol, uvádějte prosím své pořadové členské číslo+rok narození takže pro člena s pořadovým číslem 2. A rokem narození 1968, bude variabilní symbol vypadat takto

 00021968,

Pro nečlena o.s.STOP, který bude chtít zaslat příspěvek a bude kupříkladu narozen v roce 1956, bude tvar Variabilního symbolu takto:

00001956

Tedy místo pořadového čísla, napíše jenom 4 nuly

Jménem o.s STOP děkuji Vám všem za ochotu přispívat na propagaci dobrého jména Proluxu!