TUNEL TISÍCILETÍ

29.02.2012 20:45

Skoro vše v této zemi už je rozkradeno, pro udržení životní úrovně
bohatých a superbohatých už zbývá poslední zdroj příjmů : naše
peněženky.
Právě na ně se v těchto dnech a týdnech horečně připravuje
bezprecedentní tunel tisíciletí. Pod záminkou důchodové a zdravotní
reformy má dojít ke skokovému zvýšení nepřímého zdanění obyvatelstva
formou zdvojnásobení (!!!) DPH v podstatě všech základních životních
potřeb (potraviny, voda, teplo, bydlení, doprava atd.). Pokud to
připustíme, bude mít ČR po Dánsku (porovnej platy v Dánsku a u nás !)
druhé nejvyšší zdanění v EU !!! Přitom pro všechny země EU s nejvyšší
životní úrovní je vysoké DPH na základní životní potřeby dlouhodobě
naprosto tabu. Vědí proč - když lid dnes vysají, nebudou mít zítra komu
prodávat. Říká se tomu sociální smír, což česká vláda evidentně nezná.
Důchodová "reforma", tak, jak ji vláda připravila, není žádnou reformou
a naše budoucí důchody vůbec neřeší. Spoléhá se na to, že lidé
nemyslí, neumějí počítat a jako tupé stádo přijmou tento tunel. Tuto
podobu reformy si nadiktovala mocná finanční lobby, která si politiky platí,
aby fungovali pouze v její prospěch. Do soukromých rukou mají být
vyvedeny naše peníze v řádu biliónů korun, bude s nimi zacházeno
prakticky nekontrolovatelně a bez jakékoliv garance, že důchodové fondy
nezkrachují, nebudou vytunelovány nebo znárodněny tak, jako se to
nedávno stalo v Maďarsku. Naše zajištění ve stáří je v tomto tanci miliarda biliónů až na posledním místě.
Vážení, spolčení boháčů a politiků v naší zemi se již vymyká jakékoliv
sebereflexi a sebekontrole. Omámení penězi se tito lidé ocitají zcela
mimo realitu a stali se z nich sociopati neschopní vnímat životní realitu
těch dole. Sytý hladovému nevěří. Pokud je nezastavíme včas,
dopadneme velice špatně a v Čechách poteče krev podobně, jak to nyní
vidíme v arabských zemích. Také tam je společným jmenovatelem všech
nepokojů a revolucí stále se rozevírající sociální propast mezi
superbohatými a superchudými. Necháme to dojít tak daleko ???
Najděte si prosím pár minut času a přečtěte si fakta v přílohách tohoto emailu.
Vypadají složitě, ale nejsou. Je to pro nás životně důležité. Pokud
potom uznáte za vhodné, platformy pro vyjádření našeho názoru už se
rodí. Například zde : www.odhodlani.cz .
Nevěřte oficiálním médiím - jsou závislá na finančně-politickém kartelu
mocných. Lžou a neinformují o zásadních věcech. Čtěte nezávislé
informace na internetu. Např. zde : www.blisty.cz nebo www.finmag.cz
Přepošlete prosím tento e-mail všem svým blízkým v případě, že to
uznáte za vhodné. Probuďme se, v sázce už je příliš mnoho !!!