Text zítřejšího proslovu

02.09.2010 07:46

Vážení a milí přátelé, dámy a pánové!

 Vítám Vás jménem občanského sdružení Stop Trestuhodným Obchodním Praktikám, na naší pokojné demonstraci !

 Děkuji velmi moc, Vám všem za účast na našem protestu a zejména děkuji mimopražským účastníkům, kteří vážili cestu až sem k nám do Prahy i z těch nejodlehlejších koutů republiky.

 Jak je většině z vás jistě známo,  sešli jsme se zde před sídlem realitní kanceláře Prolux Consulting Int s.r.o., abychom vyjádřili svůj odpor proti nepravostem, kterých se dopouští tato pseudo realitní kancelář na svých klientech.

 Tato realitní kancelář, se totiž v žádném případě nezabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy.

 Spolupracující makléři Proluxu, naopak prokazatelně záměrně uvádějí klienty v omyl, tím že jim podávají nejasné, dvojsmyslné a klamavé údaje.

 Všechna ujednání, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy jsou naprosto cíleně sepsána právníky Proluxu s jediným záměrem.

 A to, vytvořit si z klientů své vazaly!

 Tato ujednání jsou velmi chytře formulována tak, aby je klienti dříve nebo později museli porušit!

 Neboť SANKCE vyplývající z porušení těchto ujednání, JSOU VÝZNAMNÝM, MOŽNÁ  I  JEDINÝM  ZDROJEM  PŘÍJMŮ realitní kanceláře PROLUX
 

Zajímavé ovšem je, že ačkoli jsou ujednání ve smlouvách  takto evidentně sebevražedná, lidé přesto tyto smlouvy podepisují!

 A podepisují nejen lidé nižšího vzdělání a slabšího právního povědomí, ale i lidé s vysokoškolským vzděláním!

 Ba dokonce do této PRÁVNÍ  PASTI spadlo i několik právníků!

 O tom že se skutečně jedná o Past a nikoli o ojedinělé pochybení, svědčí myslím dostatečně průkazně více než 400 Trestních oznámení, která jsou v současné době evidována Policii ČR na Odboru Hospodářské Kriminality.

 Jak je to vůbec možné, že tolik lidí podepíše něco tak nesmyslného a sebevražedného?

 Jsou snad očarováni pomocí černé magie?

 Pravda, že i toto mě napadlo v prvním šoku po zjištění, co jsem to vlastně podepsala.

 Ale netřeba přeceňovat schopnosti těchto vykuků.

 S největší pravděpodobností  se jedná POUZE o dokonale propracovaný marketingový mechanizmus podprahového ovládání mysli klienta!

 Řekla jsem Pouze! Lidská mysl je ovšem ve skutečnosti velmi křehká a u lidí čestných, kteří sami nic zlého nezamýšlejí a bývají tím pádem i důvěřivější, je i snadněji ovlivnitelná.

 Ovládání a manipulace s lidským myšlením je tedy zdá se neméně nebezpečnou zbraní, než kouzla a čáry zlých čarodějů z pohádek!

 Takže skutečnost je taková, že spolupracující makléři Proluxu vyškolení na úroveň varietních umělců, pomocí svých pečlivě připravených triků doprovázených potoky lží, cíleně manipulují klienty k podpisu naprosto zběsilých smluvních ujednání, jaká by za normálních okolností, žádný minimálně gramotný člověk nikdy v životě nemohl podepsat

 Takováto ujednání, by ovšem nikdy bývala nemohla obstát v žádném sporu, kdyby byla spravedlivě projednávána před občanským soudem a dle zákona.

 Aby k takové situaci nedocházelo, vkládají  proradní Právníci Proluxu do textu smlouvy nenápadný odstaveček s ROZHODČÍ DOLOŽKOU!

 Čímž v podstatě POUZE využívají díry v zákonech, která existenci Rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách umožňuje!

 A tímto se dostáváme k dalšímu důvodu našeho setkání!

 Tedy k té Díře v zákonech.

 Chtěli bychom totiž nyní zde za přítomnosti médií, vyjádřit svoji nespokojenost s činností, respektive spíše s dosavadní nečinností ústavních činitelů, kteří svým laxním postojem tyto nemorální a společensky nebezpečné praktiky vychytralým podnikavcům dlouhodobě umožňují!

 O co tedy jde!

 V rozporu s doporučením Komise Evropské unie!

 A v rozporu s posledním přáním ombudsmana pana Otakara Motejla, které dne 10.února tohoto roku na půdě Parlamentu vyslovil. 

 Nebyla do zákonů České republiky doposud implementována věta, která zakazuje používání Rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách!

 Rozhodce je tedy tou jedinou osobou, která rozhoduje o své nezávislosti!

 Jak myslíte, že asi rozhodne, když jej stovkami dobře zaplacených sporů zásobuje výhradně jedna strana a to pochopitelně strana silnějšího, tedy podnikatele v našem případě Proluxu?

 Žádný soukromý Rozhodce se v podstatě nemusí řídit zákony této země a dokonce ani mezinárodním právem!

 A jakýkoli, i sebenesmyslnější a sebenespravedlivější rozhodčí nález je tak stále pravomocným exekučním titulem a obecný soud nemá pravomoc jeho hmotně-právní podstatu přezkoumat!

 Samozvaným podjatým rozhodcům, kteří jako na běžícím pásu vydávají rozhodčí nálezy s evidentně předplaceným výsledkem, které jsou nejen z gruntu nespravedlivé, ale často i v rozporu se zdravým rozumem. 

 Nehrozí naprosto žádná újma!

 Zákony naší země totiž staví rozhodnutí  pana Soukromého rozhodce, který podle českých zákonů nemusí mít žádné, natož právní vzdělání, na roveň rozhodnutím právně vzdělaných  a presidentem republiky jmenovaných Soudců.

 Ba co víc! Proti rozhodnutí soukromého Rozhodce, není v tomto státě v podstatě Žádná možnost opravného prostředku a jeho exekuční vykonatelnost je okamžitá!

 Pod záštitou děravých zákonů, jsou tím pádem v naší zemi páchána nepředstavitelná zvěrstva!

 Stovky možná i tisíce občanů naší země, díky této  „díře“ v zákonech,  jsou zbaveni svého Ústavního práva na spravedlivý proces a následně na základě rozhodnutí samozvaného soukromého Rozhodce, vystaveni hrozbě exekucí  majetku.

 Nemusíte být ani zadlužení, ani nemusíte spáchat žádný přestupek a přesto

si nikdo z vás  nemůže být nikdy jistý, kdy na vaše dveře zaklepe exekutor!

 Často se v diskusích na internetu setkávám s názorem, že ZA BLBOST SE PLATÍ!

 Co si však pomyslíte o kapsáři v MHD, který se dovolává své beztrestnosti s argumentem, že přeci na každém okně v tramvaji je nalepená cedulka "Pozor na kapesní zloděje" a všichni cestující si to mohli přečíst?

 A co si pomyslíte o "ruce zákona", která mu tento argument uzná?

 Jaký je rozdíl, mezi kapsářem v tramvaji a realitním makléřem, který naprosto cíleně vstupuje do vašeho domu se záměrem vás oklamat?

 Podle mne je rozdíl pouze v objemu lupu! A taky v tom, že  kapsář je o poznání méně chráněn zákony!

 A ještě si dovolím ocitovat jednoho z diskutérů na našich stránkách

STOP-PROLUX

 Fyzické násilí na člověku se všeobecně považuje za odsouzeníhodné.

 Když napadne silnější jedinec slabšího je to odporné a odsouzeníhodné  A když ještě k tomu útočník použije své znalosti  bojových umění  je toto jednání kvalifikováno, jako trestný čin!

Ale když položí na lopatky PRÁVNĚ  VZDĚLANÝ občan jiného občana se slabšími znalostmi v oblasti práva, sklízí agresor potlesk za svůj mazaný výkon !

 Marcus Tullius Cicero napsal již r. 50 př.n.l. : "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno!"

 Bylo by tedy příhodné,  kdyby si naši zákonodárci konečně smysl tohoto nadčasového výroku v plném rozsahu uvědomili a začali se jím řídit!

 Zastávám názor, že ochrana občanů v civilizovaném světě by neměla být řešena pouhým rozvěšováním varovných cedulí s nápisem-

 " Podepsat můžeš-Přečíst musíš!"

 Toto je alibismem a výsměchem poškozeným občanům!

 Mediální osvěta nabádající spotřebitele k obezřetnosti, je sice chvályhodným, ale rozhodně nikoli dostatečným prostředkem.

 Dokud se totiž nezmění platné zákony, bude rozhodčích doložek v praxi i nadále zneužíváno v neprospěch spotřebitelů a Občanské soudy budou i nadále zavalený žalobami proti rozhodčím nálezům.

 Což samo o sobě je pochopitelně v rozporu s původním určením  institutu Rozhodčího řízení!

 Nutno ještě dodat, že takováto praxe je vyspělých členských státech EU naprosto nemyslitelná!

Je tomu již bezmála 21 roků, co jsem stála právě zde v těchto místech a cinkala klíči, abychom se my všichni...celý národ mohli svobodně nadechnout a zbavili se zvůle bolševického režimu!

 Jsme nyní demokratickou společností a proto nedovolme, aby zrůdnosti bolševické diktatury, vystřídaly zrůdnosti právní džungle!

 V této džungli nám snad ale konečně svítá jiskřička naděje.

 Nelze totiž vyloučit, že díky snahám zde přítomných poslanců za stranu Věci Veřejné. Bude potřebná novela směrnice v dohledné době schválena a spotřebitelům tak bude do budoucna zachováno právo na nezávislý soud.

 Na závěr bych tedy ještě ráda poděkovala zde přítomnému panu poslanci Viktoru Paggio a paní poslankyni Karolíně Peake za to, že navštívili naši pokojnou demonstraci a doufám, že některý z nich neodmítne říci nám pár slov k této problematice.

 Děkuji Vám za pozornost !