Stará pohádka, pro změnu s DOBRÝM koncem!

26.07.2010 11:03

Pohádka pro dospělé aneb
Jak poctivá realitka o peníze přišla….
Jednou takhle v podvečer mi zavolal neznámý pán, zeptal se mě, zda mám pár minut čas a odvyprávěl mi příběh, který mě velice zaujal. Proto jsem se následně s pánem, který se představil jako Havlíček sešla, abych si ověřila pravdivost informací, které mi do telefonu sdělil. A jelikož skutečnost byla opravdu stejná, tak jsem vyhověla panu Havlíčkovi, že celý příběh zveřejním v našich novinách. Bude pojat v lehčí formě, ale jistě v něm najdete pravou pointu.
Bylo nebylo.

Pan Havlíček, jakožto mladý muž, požádal svou vyvolenou o ruku, ale jelikož neměli ještě společnou domácnost, tak začal shánět útulné bydlení. Jednoho dne se mu dostal do ruky z nějaké tiskoviny inzerát s nabídkou nemovitostí společnosti PROLUX Consulting spol s r.o. Na letáčku byla sousta domečků, ale jen jeden mu padnul do oka. Byl z něj tak nadšený, že neváhal a ihned zavolal do realitní kanceláře, že by ho chtěl koupit. A jak už to bývá v dobrých pohádkách, tak mu hodný makléř pan Daniel Bláha ze společnosti Prolux vyhověl, chtěl jen maličkost a to jednou 50 000,-Kč jako zálohu na domeček a dalších 50 000,-Kč na blokační kauci.

Pan Havlíček nadšeně souhlasil, sehnal peníze a uháněl do kanceláře, aby mu náhodou nějaký jiný koupěchtivý klient společnosti Prolux domeček nevyfoukl. Celých 100 000,-Kč ještě ten den zaplatil, zajistil si i bankovní úvěr na zaplacení celé zbylé částky na domeček a už se jen těšil, jak se spolu se svou milou přestěhují.

Po sepsání kupní smlouvy si ovšem vzpomněl na těch 50 000,-Kč, které sloužily jako blokační kauce a které by mu realitní kancelář měla dle smlouvy vrátit. Kontaktoval tedy v dobré vůli znovu zmiňovanou RK, aby jí vratnou částku připomněl a najednou z pohádkového snu procitnul. Bylo mu totiž sděleno, že mu nikdo žádné peníze nevrátí. Nyní pohádka končí a začíná tvrdý boj s životní realitou.

Pan Havlíček vědom si svých práv navštívil JUDr. Vladimíra Fučíka ze Společné advokátní kanceláře v Praze 2 a předložil mu celý svůj problém. Po zkonzultování a prostudování všech dokumentů od RK Prolux Consulting se JUDr. Fučík rozhodl pana Havlíčka v celé věci zastupovat a podat žalobu. Byl tedy odeslán dopis realitní kanceláři s výzvou k uhrazení vratné částky, tzv. blokační kauce zpět. Jaké bylo ale překvapení, když následně přišel dopis od právního zástupce RK Prolux Mgr. Lucie Skřivánkové s tvrzením, že pan Havlíček nemá nárok na vrácení peněz, neboť zmíněná blokační kauce je zárověň považována jako odměna za investiční poradenství při koupi nemovitosti. Ale jaké investiční poradenství, když pan Havlíček měl již veškeré finance připraveny a i domeček si také vyhlédl a navštívil sám?

Na chvilku přeruším příběh a položím vám pár otázek. Myslíte, že takovéto jednání Realitní kanceláře je ojedinělé? Neslyšeli jste třeba jen z doslechu podobné případy vašich známých a přátel? Máte pocit, že takovýto spor je jen kapkou v moři a že žalobce je jen člověk stojící proti zavedené mašinérii realitek?

Tato témata opravdu stojí za úvahu, ale nyní pro jistotu zbytek příběhu samozřejmě dopovím. Žalobce pan Havlíček proto společně s panem JUDr. Fučíkem podali K Obvodnímu soudu pro Prahu I. Odvolání proti rozhodnutí žalované strany RK Prolux Consulting, aby celou věc znovu posoudil. Odvolací soud I. Stupně celou věc prošetřil a uložil žalované straně uhradit celou vratnou kauci včetně úroků z prodlení, dále úhrady nákladů soudního řízení a paušální odměny za advokátní zastoupení.Do této chvíle již uběhly téměř dva roky od první návštěvy společnosti Prolux Consulting panem Havlíčkem.

Kdo by si myslel, že po takové době a všech soudních rozhodnutích se zmiňovaná společnost rozhodne soudu vyhovět a panu Havlíčkovi peníze vrátit, tak se velice mýlí. A aby celá věc ještě nabrala na dramatičnosti, tak do hry vstoupil další aktér.

Jedno odpoledne zazvonil panu Havlíčkovi telefon a nadruhé straně se ozval mužský hlas, který se představil jako pan Galovič. Prý se doslechl, že pan Havlíček má nějaké nevyřízené pohledávky vůči společnosti Prolux a rád by je za poníženou cenu odkoupil. Na otázku, proč o ně má takový eminentní zájem, odpověděl, že je jisté, že mu Prolux stejně žádné peníze nevrátí a aby dostal alespoň něco, tak mu rád pomůže. Pan Havlíček slíbil, že se ozve a začal tak trochu pátrat na vlastní pěst, kdo pan Galovič doopravdy je. A jaké bylo překvapení, když se od jedné nejmenované zaměstnankyně Proluxu dozvěděl, že pan Galovič je jejich velice blízký spolupracovník.

Tato zjištěná skutečnost pana Havlíčka ještě víc podnítila boj nevzdat a proto po mnoha odvoláních žalované strany se věc dostala k prošetření až k Městskému soudu v Praze, který jak jinak, po třech letech souboje pana Havlíčka se společností Prolux Consalting s r.o. potvrdilajiž tolikrát dokázanou skutečnost, že žalovaná strana je plně vina amusí dle Rozsudku uhradit veškeré náklady a dlužnou částku.

A nyní znovu nová pohádka. Dobro zvítězilo nad zlem, pan Havlíček dnes již se svou zákonnou manželkou bydlí ve svém vysněném domečku, dostal všechny dlužné peníze zpět a po třech úmorných letech plných nervů a napětí je už opět spokojený a vyrovnaný člověk.

A co vy a vaše pohádka…….?


https://forum.living.cz/viewtopic.php?f=35&t=1486064&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Prolux&start=48
Martina Kročková