Soud ve Zlíně

29.12.2011 13:25

 

Vyzývám tímto všechny, kdo bydlí v okolí Zlína, aby se dostavili k

Okresnímu soudu ve Zlíně   19.1.2011 v 11:00 hod.  IV. poschodí č.dv. 407

 podpořili pana Srněnského svojí svědeckou výpovědí. Projednávat se bude Žaloba Proluxu Platebním rozkazem.