Sloučení sdružení

27.07.2012 15:31
Vážení přátele,

dovolte mi, abych Vám oznámila, že v nejbližších dnech proběhnou zásadní změny v organizaci Občanského sdružení „Stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“ Naše sdružení, které jsme před dvěma lety založili bude nyní sloučeno s jinými dvěma občanskými sdruženími a to

„Společná obrana“ a „Antibezreklamky“

Vedení nového sdružení se dohodlo, že budou všechna tři sdružení sjednocena pod názvem:

Společná obrana

Novým sídlem o.s. Společná obrana se stávají Pětihosty 73, PSČ 251 67. Korespondenční adresy pro jednotlivé záležitosti se budou řídit bydlištěm osob oprávněných za sdružení jednat. V úředním styku s orgány státní správy a samosprávy bude sdružení používat datovou schránku ID: dz9mxqi

Na základě čl. VII, odst. 9) Stanov Občanského sdružení Společná obrana, zvolily výbory všech tří dosavadních občanských sdružení nový výkonný výbor Občanského sdružení Společná obrana v tomto složení:


1.Světlana Glaserová – předsedkyně

2.Mgr. David Ondrejkovič – místopředseda

3.Matěj Louda – místopředseda

4.MgA. Pavla Hovorková

5.Natalia Daskouskaya


Na základě čl. VIII, odst. 1) Stanov Občanského sdružení Společná obrana, zvolily dále výbory všech tří dosavadních občanských sdružení novým

revizorem Občanského sdružení Společná obrana Miladu Ledeckou

Cílem nově vznikajícího Občanského sdružení Společná obrana je v zásadě naplnění tří bodů, které jsme nazvali
 
4P

POMOC– Poskytovat kvalitní a účinnou právní i psychologickou  pomoc v případě, že občan již byl podvodníky napaden.

PREVENCE– Dbát o preventivní osvětu občanů a zvýšení jejich právního povědomí

PROSAZOVÁNÍ PRÁVA– Upozorňovat zákonodárce na tak zv. díry v zákonech, které podvodníkům umožňují beztrestně páchat podvody a aktivně tyto změny v zákonech prosazovat.
 

POTRESTÁNÍ PODVODNÍKŮ - Podávat na nepoctivé podnikatelské subjekty k Soudům  Hromadné žaloby a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

 
(Podrobněji popsanou náplň činnosti sdružení je možné si přečíst v chystaných stanovách. )