Rozhodčí soudy snadno a rychle!

09.07.2010 09:28

Názor Nejvyššího soudu si přečtu, ale podnikatelský záměr naší společnosti to neovlivní! Já za sebe konstatuji, že na své praxi nic měnit nebudu…. Řekněte sama, připadá vám normální, že bych si v právním státě vybral výklad, který pro mě není zcela příznivý? Nemá to sílu zákona a není to ani rozhodnutí v konkrétní věci, proto se tím necítím vázán. Respektovat musím zákony a rozsudky. Ale názor Nejvyššího soudu je jen názor, je zajímavý, ale není pro mě závazný. Může působit jen silou své právní argumentace.

Takto se vyjádřil v Lidových Novinách 26.ledna 2010, šéf soukromé firmy rozhodců Tomáš Sokol

k rozsudku Nejvyššího soudu, jež zpochybnil platnost rozhodčích doložek vydaných soukromými rozhodčími společnostmi,

Sokolova Společnost pro rozhodčí řízení nabízí dvacet tři rozhodců včetně Tomáše Sokola. Je mezi nimi například šéf Ústavu státu a práva Jan Bárta.

Kolik smluv nabízí výběr z těchto rozhodců, Sokol neví, ročně tito rozhodci řeší zhruba třicet tisíc případů. Kolik rozhodci ročně vydělají, si Sokol netroufá odhadnout. „Nejsou to úplně malé peníze,“ říká. „Přece rozhodce jen kvůli tomu, že soudci mají nějaký názor, nevyhodím na dlažbu?

Pokud bychom celkový počet rozhodčích nálezů rozpočítali na pracovní dny v roce, vychází, že jeden rozhodce denně řeší přibližně 5 sporů. Náklady na jednotlivé spory se v této společnosti liší a vycházejí z hodnoty předmětu sporu. V případě, že by průměrná výše poplatků byla 5.000 Kč, mohl by si jeden rozhodce vydělat až 25.000 Kč za pracovní den. Výdělky "svých" rozhodců však, dle vlastních slov, nezná ani Tomáš Sokol.

https://www.rozhodnene.cz/aktuality/100127-spocitano-5-rozhodcich-nalezu-denne

Zároveň ovšem samotná EXISTENCE těchto soukromých rozhodčích společností, pluje poněkud „na vodě“ vinou mnohoznačnosti výkladů zákonů ČR!

V §13 odst.1.- se praví: „STÁLÉ ROZHODČÍ SOUDY MOHOU BÝT ZŘÍZENY POUZE NA ZÁKLADĚ ZÁKONA!“

Žádná ze SOUKROMÝCH rozhodčích společností, ovšem nikdy na základě žádného zákona zřízena nebyla! Tyto společnosti podnikají většinou pouze na základě živnostenského oprávnění se živností VOLNOU!

Žádná z těchto stálých rozhodčích společností, vlastně ani na základě žádného zvláštního zákona, zřízena být nemohla. Neboť žádný takový ZVLÁŠTNÍ ZÁKON V ČR NEEXISTUJE!

A přesto kupodivu tyto stálé soukromé rozhodčí společnosti. Jako kupříkladu nám dobře známé Sdružení rozhodců a.s., nejenže existují, ale i vesele podnikají a soudí lidi!

 

Jak jednoduché! Jak odporné a hnusné brutální loupežné přepadení za bílého dne!

V 21 století! V srdci Evropy a v zemi jež se honosí titulem Právní stát!

A děje se toto stále nyní dnes a denně! A zákonodárci, zdá se nemají nejmenší snahy učinit přítrž tomuto řádění právních mafií, které si vždy dovedou najít ten příznivější výklad zákonů!