Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách VI

22.01.2011 06:30

Vrátím se ale ke svému osobnímu příběhu.
Od té doby, co nás v našem domě, navštívil makléř pan Truhlík, s nímž jsem podepsala tu proradnou smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti a vzápětí jsem za přispění hromadných sdělovacích prostředků a četných diskusí na internetu, odhalila pro sebe pravdu o podnikání jedné nejmenované realitní kanceláře. Připadám si jako ve zlém snu, nebo spíš blbym béčkovým filmu.

Ačkoli od podepsání smlouvy uplynulo již více jak 6 týdnů, nepřivedl nám milý odulý pan Truhlík do našeho domu ani živáčka. Dušoval se sice prve, že má asi 10 konkrétních zájemců o koupi domu jako je ten náš v našem kraji. Ale zájemci se mu asi kamsi zaběhli, nebo spíš normálně kecal. Každopádně od své návštěvy již nepřijímal naše telefonáty, zkrátka nic…mrtvej brouk!
Já tedy využívám tohoto relativního klidu (před bouří) a pátrám v Občanském zákoníku a pátrám ve článcích na internetu a hrabu se v paragrafech a hledám možnosti, jak se zbavit té bestie té zlořečené naprosto šílené a nemravné smlouvy i s tou mrchou zákeřnou rozhodčí doložkou (hlavně mi prosím pěkně už nikdo nepište, že jsem blbá, že jsem to podepsala, to vím i bez vás)
Na samotné podstatě snahy o podvod, to ovšem nic nemění. Já podepsala v dobré víře jako spotřebitel a byla jsem oklamána podnikatelem. Což je v naprostém rozporu hned s několika zákony Občanského zákoníku:

§ 39 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

§ 43Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

§ 49Účastník, který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od smlouvy odstoupit.

§ 49aPrávní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.

§ 56(1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.
(3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání která
c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatel
e) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

A tak dále a tak dále….Je toho poměrně hodně. A tak jsem se rozhodla, že využiji možnosti ochrany, kterou skýtá občanům občanský zákoník (i jiné zákony) a nabídnu podobně „postiženým“ lidičkám, jimiž se to na internetu v diskusích hemží, abychom společně podali na výše nejmenovanou realitní kancelář zápůrčí žalobu a pozastavili tím šíření zla.

Již dva dny po uveřejnění mé výzvy, projevil o mé aktivity zájem sám Velký šéf a majitel, výše nejmenované RK.
Ve svém hovoru začal pozvolna…Nejprve mi nabídl, zda bych nechtěla snížit cenu domu v nabídce. S tím, že na mě v žádném případě netlačí, ale že když se tak dlouho (6týdnů) žádný zájemce neobjevil, tak to asi znamená, že dům je drahý! S tím jsem ho poslala do pryč a řekla jsem mu, že On pochopitelně může dle smlouvy s cenou nemovitosti hýbat bez mého souhlasu, takže nechápu, proč mě s tím obtěžuje, ale že s jeho návrhem nesouhlasím…Velký šéf se ale nedal a přitvrdil a začal mi vyhrožovat trestním oznámením za podněcování ke vzpouře v internetových diskusích..(či jak to myslel?)…To už bylo na mě silný kafe, takže jsem hovor přerušila…Velký šéf se ale nedal a volal znovu…Když jsem telefon opakovaně vytípla, volal znovu a znovu. A tak jsem nakonec hovor přijala, abych měla pokoj.
Tentokrát ale hodil Velký šéf zpátečku a začal mi mazat med kolem úst. V tom smyslu, jako že jsem jistě inteligentní žena (jak by né, když jsem podepsala takovou prima inteligentní smlouvu!) a že přeci nemohu věřit všem těm anonymním lhářům v internetových diskusích a že je vlastně on tím ublíženým a poškozeným chudákem. A to hlavně ze strany reportéra ČT pana Davida Havlíka, který s ním vede svůj soukromý konkurenční boj!…Toto jsem při svém IQ nějak nepobrala … Ale budiž! Pan Velký šéf mluvil a mluvil a mluvil a tak přesvědčivě a upřímně o své bezúhonnosti a bezelstnosti a bezvadnosti, že mi ho nakonec přišlo vlastně líto.

…Velký šéf hučel a hučel a já už nejen měla hlavu jak pátrací balon, ale udělalo se mi navíc dost nevolno od srdce a pokoušely se o mne mdloby, takže jsem ukončila hovor s tím, že si budu nejspíš muset zavolat záchranku…Ufff!
Po skončení tohoto velmi vyčerpávajícího hovoru, se ovšem mlha jež mě obestírala, jako mávnutím proutku rozplynula a mě svitlo, že někomu tu teče do bot! A že to možná tentokrát třeba ani nejsem já! A taky mě napadlo! Nejsou oni vlastně těmi příslovečnými hady nastrčenými od konkurence, které si hřeje chudák pan Velký šéf na své hrudi, jeho vlastní zaměstnanci?
Nejsou to právě jeho makléři, kdo poškozuje nejvíce jeho RK, svým vystupováním, které se v prvé řadě naprosto rozchází s kodexem chování (jenž má tato RK hned v úvodu svých webovek).????

Toto stojí za úvahu! Nemyslíte? Takže prozatím tak! O dalším běhu událostí budu informovat!