Rozbor Soudního jednání u Obvodního soudu v Praze ze dne 8.6.2011

09.06.2011 07:12

Dne 22.6.2010 podepsala paní Alenka Řezáčová smlouvu s Proluxem. V této smlouvě si vymínila změnu a to v délce trvání smlouvy ze 12ti měsíců na 2 měsíce. Makléřka Pošvářová tuto změnu provedla a svým podpisem stvrdila. 

Hned 24.6.2010 objevila paní Alenka co je Prolux zač a poslala  žádost o neprodloužení smlouvy.

Na toto odstoupení neobdržela od Proluxu žádnou odpověď. Považovala tedy po uplynutí 2 měsíců smluvní vztah za ukončený a svou nemovitost prodala.

Dne 3.11. 2011 odeslala ale pro jistotu ještě jeden dopis v němž zaslala Proluxu i kopii dodejky jako důkaz, že smlouva byla řádně vypovězena.

Když byla nemovitost přepsána na nového majitele, obdržela Alenka 3.12.2010  zálohový list na 97 920,-Kč s odůvodněním, že k prodeji došlo za účinnosti smlouvy. Přičemž ve vyjádření, které Zálohový list provázelo, nebyla ani zmínka o tom, že by mohla být smlouva již neplatná! Prolux to prostě vzal, jako hotovou věc, že se vlastně paní Alenka se svojí žádostí o neprodloužení smlouvy o 4 dny zpozdila. Protože tím, že smlouvu podepsala jen na 2 měsíce, tak se do výpovědní dvouměsíční lhůty nemohla vejít. Aby tuto podmínku splnila, můsela by totiž bývala zcela absurdně smlouvu vypovědět dřív, než ji podepsala. Alenka se tedy místo na 2 měsíce, upsala rovnou na 14 měsíců, neboť se platnost smlouvy již při jejím podpisu automaticky prodloužila.

Paní Alenka napsala  proti zálohovému listu odpor a jelikož se bála, že Prolux proti ní použije i zbraně rozhodčí doložky u Sdružení rozhodců a.s. konkrétně se jmenovaným rozhodcem Kulhánkem, který pochopitelně nikdy nerozhodl ve prospěch klienta. Podala tedy paní Alenka ještě žalobu na určení neplatnosti smlouvy, kde vypsala všechny důvody neplatnosti, včetně odůvodnění naléhavosti právního zájmu tím, že se cítí být ze strany Proluxu ohrožena na svém majetku.

Vzhledem k tomu, že se zcela jasně jednalo o podvod ze strany Proluxu již tím, jak byla k podpisu smlouvy zmanipulována pomocí klamavých praktik a vzhledem k celkově velmi velmi velmi nedobré pověsti Proluxu, předpokládala paní Alenka, že včerejší soud proběhne jednoznačně v její prospěch.

Soudkyně měla ovšem na věc jiný názor a žalobu zamítla pro nedostatek naléhavosti právního zájmu

Přičemž nedostatek této naléhavosti spatřovala především ve špatně formulovaném žalobním návrhu, neboť údajně nemělo být žádáno určení neplatnosti smlouvy, ale určení neplatnosti právního úkonu podpisu smlouvy!!!!!!!

Paní Soudkyně se tedy tímpádem absolutně neobtěžovala zabývat žádnými důkazy svědčícími ve prospěch paní Alenky a žalobu prostě smetla ze stolu!!!!

Takovéto jednání ze strany soudů vůči spotřebitelům, kteří  hledají pod křídly státní justice ochranu před zvůlí podvodníků, jsou naprosto neslučitelné s jakoukoli etikou, či morálkou!!!

Ke klientům poškozeným RK Prolux Consulting Int.s.r.o. se ovšem otočila zády i Policie OHK!!! Neboť u včerejšího soudu zazněla slova o tom, že bylo doručeno vyjádření Policie v tom smyslu, že policie dospěla k názoru, se ze strany Proluxu o žádný podvod nejedná.

Takže i Policie se přiklonila na stranu gaunerů a rozhodla se, že je pro ni pohodlnější (možná i výhodnější) chránit podvodníky a pomáhat zlodějům!!!

Že ČOI chytila za ruku a následně pokutovala dva makléře Proluxu, nikoho již dále nezajímá!

Ministerstvo vnitra je údajně nekompetentní zasahovat do vyšetřování!

Ministerstvo spravedlnosti už vůbec ne!

Kde má tedy obyčejný člověk hledat zastání?

Obrátit se se žalobou k Evropskému soudu, lze až po vyčerpání všech jiných opravných prostředků, tedy všech odvolání dovolání a stížností!

Než by takové mnohaleté martýrium obyčejný člověk podstoupil, tak to většinou vzdá a podvolí se zvůli úřadů..Příjde raději o střechu nad hlavou, nebo  zemře.