PROTOKOL O JEDNÁNÍ SOUDU 17.5.2012

21.05.2012 05:17

Protokol o jednání

 

 

Obvodní soud pro Prahu 1

odd. 19 C

dne: 17.05.2012

 

 

Přítomni:

 

Předseda senátu: JUDr. PhDr. Alena Novotná Ph.D. Zapisovatel: Radka Kudryová

 

Navrhovatel (žalobce):

Občanské sdružení "stop trestuhodným obchodním praktikám - STOP"

Odpůrce (žalovaný):

PROLUX Consulting Int. s.r.o.

 

o

 

zdržení se protiprávního jednání

 

Jednat se začalo o 10:00 hod.

 

Při zahájení jednání byli dále přítomni:

 

1.navrhovatel(žalobce.....................) - zák.zástupce

Občanské sdružení "stop trestuhodným obchodním praktikám - STOP"

 

za žalobce Mgr. Marek Ječmen, ČAK 13974, Glaserová Světlana,

 

2. odpůrce (žalov. ...........................) - zák.zástupce

PROLUX Consulting Int. s.r.o.

 

Nikdo, omluven

 

Konstatován úřední záznam: Dnešního dne soud v 8.05 h telefonicky sdělil PZ žalované společnosti, že nejsou splněny podmínky pro konání přípravného jednání dle 114 c) o. s.ř. , nebyli předvoláni účastníci řízení, dnešního dne se konat nebude. K odvolání účasti žalobce soud neměl k dispozici telefonické spojení.

 

Před 10 h se před jednací síní shromáždila veřejnost v počtu několika desítek osob. Soud proto jednání přeložil do větší jednací síně č. 23. Povolil přístup novinářů do jednací síně a pořízení záznamu z jednání.

 

Žalobce 1) předložil plnou moc, udělenou 16.5.2012 přítomnému advokátu Mgr. Ječmenovi.

Na dotaz soudu PZ žalobce 1. uvedl: Žalobci 1. není znám konečný počet žalujících. Ne všichni klienti žalovaného se na žalobce 1. obracejí. Je to paradoxně žalovaný, kdo by mohl upřesnit okruh žalobců.

 

Na dotaz soudu PZ 1. žalobce uvádí: důvodem, proč se k žalobě připojili všichni účastníci sdružení, bylo to, aby každý z nich byl chráněn před praktikami žalované společnosti. V posledním písemném vyjádření 1. žalobce vyjádřil názor, že seznam osob uvedených jako žalující 2. bude v řízení vystupovat jako svědkové.

 

PZ žalobce: Původní petit žaloby reflektoval praktiky žalované v době podání žaloby. Nyní jsou texty smluv žalované změněny. Předkládá smlouvu o propagaci a podpoře prodeje nemovitostí s doplňkovými službami ze 16.4.2012. Ze smlouvy vypadla rozhodčí doložka a možnost žalované jednostranně upravovat kupní cenu, zůstal však závazek ke smluvní odměně při jakémkoliv převodu příp. i tehdy, když k prodeji nedojde na základě uplynutí smluvní doby.

 

Na dotaz soudu uvádí, že neví o žádném řízení, které by pro toto řízení tvořilo překážku litispendence. Překládá písemný přehled 3 161 soudních řízení před 86 soudy v ČR, v jejichž drtivé většině je žalovaná společnost žalobcem.

 

Na dotaz soudu žalobce uvádí, že podle jeho informace neprobíhá žádné trestní řízení, jehož výsledek by měl význam pro toto řízení. Trestní řízení byla ukončena, jedno z nich závěrem VSZ v Praze, že jednáním osob jednajících za žalovanou společnost nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu.

 

Paní Světlana Glaserová přednáší stanovisko na 5 listech. Poté je v písemné podobě předkládá a listina se zakládá do spisu.

 

Navrhuje, aby soud vyslechl některé z desítek přítomných navržených svědků, kteří by se následujícího jednání nemohli účastnit.

 

V 10.45 hod se jednání přerušuje.

 

V 10.55 hod pokračováno v jednání.

 

Navržení svědkové poučeni dle ust. § 126 o.s.ř.

 

Mimo jednání vyslechnuta Milada Ledecká,

 

Jsem členka sdružení - žalobce.

Bohužel jsem 16.12. předminulého roku podepsala smlouvu se žalovanou. Měla jsem v úmyslu prodat byt v Praze a koupit si vhodnější. Dala jsem inzerát na www.bezrealitky.cz začaly se hlásit RK, nabízely mi služby, mezi nimi také Prolux. Přestože jsem zdůraznila, že nechci uzavřít smlouvu, Prolux ke mně poslal makléře p. Bláhu. Vystupoval slušně, odborně zdatně, mnou navrženou cenu bytu 2 mil. Kč akceptoval a řekl, že ji navýší o provizi 6%. To se mi zdálo mnoho, on namítl, že Prolux poskytuje perfektní služby, že s prodejem nebudu mít žádné starosti.

Zapisoval si do bloku, který držel na klíně, potom mi formulář předložil k podpisu. Znovu jsem řekla, že smlouvu nechci uzavřít, on mě ujistil, že smlouva není závazná, že si mohu kdykoliv byt prodat sama. Myslela jsem, že v bloku podepisuji propisovací list, druhou stranu toho listu jsem neviděla. Po podpisu začal p. Bláha pospíchat a na můj dotaz mě ještě ujistil, že jsem podepsala jen to, co jsem četla. Kopii smlouvy na jednom listu jsem obdržela a pospíchala jsem pak do práce. Až za dva dny jsem ten formulář obrátila a přečetla si druhou stranu.

Prolux po třech týdnech telefonoval, že přijde zájemkyně, čekala jsem ji, ale nepřišla. Prolux mi následně volal a řekl, že ta paní jim řekla, že u mě byla. Po dalším čase telefonovali, že přijde pan Nagy. Ten přišel, zběžně si byt prohlédl a opakovaně mi nabídl, že ode mě byt koupí bez Proluxu. To jsem odmítla. Prolux pak volal, že pan Nagy o byt nemá zájem. Začala jsem si myslet, že Prolux toho člověka nastrčil.

Poradila jsem se s právníkem. Tlačil mě čas, měla jsem závazky z důvodu pořízení nového bytu, proto jsem po deseti měsících byt prodala sama. V té době jsem obdržela od Proluxu sms o 1 040 uskutečněných prohlídkách mého bytu v internetové inzerci. Prolux snížil cenu bytu o 500 tis. Kč, k tomu jsem nedala souhlas. Poté na mě podal žalobu o zaplacení smluvní odměny 129 tis., spor jsem před 14 dny před OS Praha 10 vyhrála, rozhodnutí není pravomocné.

K doplňujícím otázkám:

Při první návštěvě pan Bláha popsal, jak převod bytu proběhne, řekla jsem mu, že u toho budu chtít mít svého právníka. Pak jsem mu několikrát volala, on říkal, že má zájemce, ale že je nutno snížit cenu. Věřila jsem, že je schopen zájemce sehnat a nikomu jinému jsem nechtěla byt prodat. Když mi pan Bláha nabídl služby Proluku, hovořilo se o tom, že Prolux bude můj byt prodávat a telefonistka výslovně řekla, že mi do bytu pošle makléře. Název smlouvy „ o podpoře prodeje“ mě zaskočil, ale vyvodila jsem z toho, že Prolux nebude mít na provizi nárok, když prodej bytu nezajistí. Rozhodně mi pan Bláha nesdělil, že mě stihne nějaká sankce za nedodržení smlouvy. Jiné listiny než ten jeden list vytržený z bloku mi pan Bláha neukazoval. Za inzerát na serveru bezrealitky.cz jsem nic neplatila. Žádná z jiných RK mi obdobnou smlouvu nedala podepsat a když přišli, přivedli sebou zájemce. Výslovně jsem se pana Bláhy zeptala, co se stane, když mi Prolux zájemce nezprostředkuje a já budu mít svého zájemce, zda to pro mě nebude znamenat něco negativního, ale on mě ujistil, že ne, že jsem oprávněna byt kdykoliv sama prodat. Pan Bláha se jmenoval Daniel. Svědkyně dodává, že pan Bláha převod popisoval tak, že jej Prolux uskuteční včetně sepisu smlouvy a úschovy kupní ceny, takže jsem nabízenou službu považovala za klasickou realitní kancelář, která zprostředkuje prodej nemovitostí.

 

Mimo jednání vyslechnut Jan Bláha,

 

Nejsem členem sdružení žalobce. Dal jsem do Anonnce a na další weby inzerát na prodej zahrady. Začaly mi volat RK. Volala také paní, jejíž jméno jsem přeslechl, že má vážného kupce, nabídl jsem ji prohlídku. 16.1.2012 jsme se sešli, představila jako Lucie Sochorová, ukázal jsem jí pozemek, byla zima, požádala abych šli k nám domu, tam mi řekla, že sama nemá zájem o koupi, ale že zastupuje RK. Její název mi neřekla. Psala si o mé nemovitosti poznámky a říkala, že o nic nejde, že je to jenom popis pro případ, že se rozhodnu s nimi spolupracovat, aby nemuseli znovu jezdit. Předložila mi popis nemovitosti k podpisu, já jsem pospíchal, logo jsem na listině neviděl, podepsal jsem to na 2 nebo 3 listech, které mi obracela, myslel jsem, že proto, že se to nepropisovalo dobře. Až na schodech jsem se jí ptal, zda nebude sankce, když pozemek prodám sám, řekla že ne, ale že jí mám písemně sdělit, že je nemovitost prodaná. Doma zůstala kopie na dvou listech jeden z nich je popis nemovitosti a druhý smlouva. Předkládá „Smlouvu o podpoře prodeje nemovitostí“ A* 021 495 ze 16.1.2012 a tiskopis „Údaje k předmětu prodeje“. Chtěl jsem telefonní číslo, ale paní Sochorová mi dala jen email s tím, že má zakázáno mi číslo dát. Následující den jsem si dokumenty přečetl a zjistil jsem, že v popisu je uvedena garáž, která však na pozemku fakticky není. Volal jsem proto na telefonní číslo, které bylo na smlouvě 841 222 222, vzala to paní Prošková a řekla, že má k vyřizování řadu případů, že mi někdo kompetentní zavolá, až na mě přijde řada a že s nimi mám jednat písemnou formou. Pak jsem zjistil, kdo to je vlastně Prolux a hned 17.1.2012 jsem doporučeným dopisem odstoupil od uzavřené smlouvy - předkládá písemné odstoupení. Před uplynutím 14 denní lhůty poslal odstoupení v mém zastoupení ještě právník. Po nějaké době mi volala Karolína Valentová z Proluxu, jak mi může pomoci, řekl jsem jí, že jsem věc svěřil právníkovi, který to za mě řeší. Ona řekla, že jí můj právník nezajímá, řekla výslovně: Vy jste nám to podepsal, teď už budete jen platit, platit a platit. Můj právník jí pak volal, zda to máme brát jako vyhrožování. Prolux mi nadále posílá sms o uskutečněných prohlídkách. Svědek předkládá odstoupení sepsané 25.1.2012 JUDr. Petrem Miňovským a písemnou reakci žalovaného na odstoupení z 11.2.2012. Listiny se ve fotokopiích zakládají do spisu.

 

K doplňujícím otázkám: Původně jsem neměl zájem o využití realitních služeb. Na schůzku dne 16.1.2012 jsem přistoupil, protože jsem měl zato, že přijede konkrétní zájemce o koupi nemovitosti. Paní Sochorová přijela osobním vozem bez označení nějaké realitní kanceláře, až na můj dotaz řekla, že sama zájemcem není. Není pravda, že bych si objednal prohlídku nebo schůzku s RK. Nejde mi v této věci o mě, myslím si, že by Prolux měl být vymazán z OR, aby takto nikoho dále nepoškozoval. Vzalo mě to i psychicky, podpořila mě moje manželka.

 

Při jednání s Lucií Sochorovou jsem byl přesvědčen, že ona si poznamenává popis nemovitosti a že teprve když bych se rozhodl s RK spolupracovat, byl by použit. Vůbec mě nenapadlo, že podepisuji smlouvu. Za 14 dnů od podpisu se na pletivu mé záhrady objevila velká cedule Prolux s nabídkou prodeje a zaujala jednoho člověka z Kralup. Volal do Proluxu a ti mi volali, že mají zájemce. Můj právník řekl, abych zatím postupoval podle smlouvy a tak jsem zájemci nemovitosti ukázal. Zájemce se ptal, zda platí nabídková cena 540 tis. Kč Já jsem namítl, že ve smlouvě je cena 750 tis. Kč. Nikdo z Proluxu mě neinformoval, že byla cena snížena ani formou sms zprávy.

 

 

 

Mimo jednání vyslechnut František Čajka,

 

Hlásím se ke sdružení, které podalo žalobu. Zatím nejsem jeho členem.

Můj příběh je podobný, jako jsme zde slyšeli. V lednu 2009 jsme se s bývalou manželkou rozhodli prodat dům. Inzeroval jsem a začaly se ozývat RK, říkal jsem jim, že chci dům prodat sám. Později jsem svolil, aby se přijeli podívat. Mladá makléřka Proluxu dům prohlédla a sepsala na jeden papír údaje a dohodli jsme se na nabídkové ceně 3 200 000 Kč, k tomu přidala provizi 200 000 Kč a chtěla, abych podepsal papíry, že to potřebuje pro svého zaměstnavatele, že je to nezávazný papír, že mohu dál prodávat sám a že jen v případě, že dům prodají oni, jim vznikne nárok na provizi. Písmenka na tom formuláři byla malá, nečetl jsem to pořádně, makléřka pospíchala, volal jí kolega, tak jsem to podepsal. Moje bývalá manželka to nepodepsala, že si to chce rozmyslet. To makléřce vůbec nevadilo. Čekali jsme tak půl roku, chodily sms zprávy o prohlídkách, zavolal jsem jim, že nabízejí rychlý prodej a že marně uplynulo půl roku. Řekli, že by bylo dobré snížit cenu, přistoupil jsem na snížení asi o 200 000. Kč. Bývalá manželka jako spoluvlastník smlouvu s Proluxem nikdy nepodepsala. Mezi tím se ozvala jiná RK, ukázal jsem jim smlouvu s Proluxem, označili ji za neplatnou pro chybějící podpis spoluvlastníka. Pro jistotu jsem smlouvu s Proluxem písemně vypověděl, neobdržel jsem odpověď. Pak jsem dům prodal. Po čase se Prolux ozval, žádal provizi 118 000 Kč ze skutečně dosažené ceny 2 200 tis. Kč. V roce 2011 mě vyzval rozhodčí soud z Brna, abych se vyjádřil, zda zaplatím 59 tis. Kč. Nesouhlasil jsem, jel jsem do Brna k rozhodci Kulhánkovi, tam mě vyslechli a poté přišlo rozhodnutí, že mám zaplatit vše co Prolux žádal (118000Kč a poplatky). Podal jsem rozklad a zase se nikdo neozval. Po dalším roce mi banka zablokovala účet a na katastru jsem zjistil, že i na nemovitostech mi vázne exekuce. Za pomocí sdružení stop prolux jsem podal odvolání a v tomto stavu exekuční řízení je.

S makléřkou jsem o žádných sankcích nemluvil. Ujistila mě, že mohu nemovitosti kdykoliv prodat sám. Nebyl jsem upozorněn na smluvní pokutu ani na rozhodčí doložku ani jsem nevěděl, že rozhodčí soud existuje. Po podpisu jsem dostal dva papíry, na jednom byl popis nemovitosti a druhý byla smlouva s logem a nic jiného. Zástupce Proluxu mi řekl, že za mě zařídí celý prodej, ne, že bude nemovitosti pouze inzerovat. Prolux mi neposlal ani jednoho zájemce.

 

Vyhlášeno usnesení:

 

I. Žalobci se ukládá, aby petit žaloby písemně upřesnil ve lhůtě do 15.6.2012.

 

II. Jednání se odročuje na 23. a 24.7.2012 s tím, že jednací síň bude účastníkům sdělena v písemném předvolání.

 

Hlasitě diktováno, bez námitek k protokolaci, skončeno ve 12.50 hod.

 

Protokol se zasílá na adresy jecmen@akruzova.cz; rendl@rmf.cz;fila@rmf.cz