PROJEKT 4P

31.08.2012 13:35

Projekt

Společná obrana – 4P

 

P1 – POMOC Poskytovat kvalitní a účinnou právní i psychologickou pomoc v případě, že občan již byl podvodníky napaden.

 

P2 - PREVENCE Šířit varovné informace o jednotlivých podvodných firmách v médiích. Dbát o osvětu občanů a zvýšení jejich právního povědomí formou přednášek i odlehčenější formou divadelních představení doplněných diskusemi.

 

P3 - PROSAZOVÁNÍ PRÁVA Podávat na podvodné firmy Hromadné žaloby o zdržení se protiprávního jednání. Prosazovat legislativní změny, respektive upozorňovat zákonodárce na díry v zákonech, které umožňují podvodníkům beztrestně páchat podvody.

 

P4 - POTRESTÁNÍ PODVODNÍKŮ Formou trestních oznámení a pomocí jednání s orgány činnými v trestním řízení dosahovat nastolení spravedlnosti.

 

Abychom mohli tento Projekt úspěšně realizovat, chceme požádat MPO o dotaci na rok 2013. Pokud tuto dotaci obdržíme, budeme schopni bránit poškozené občany ještě efektivněji a na profesionálnější úrovni, než doposud, kdy jsme fungovali zdarma ve svém volném čase spíše jako jakási domobrana.