Příběhy z května 2012-námátkový výběr

29.05.2012 08:57

Denně dostávám do mailu 1-3 podobné příběhy a denně mi 1-3 nově proluxovaní volají o pomoc na mobil

 

16.5.2012

Dobrý večer,
moc se omlouvám, že Vás ruším v tuto hodinu. Před chvilkou jsme spolu hovořily.
Naskenovala jsem "smlouvu o propagaci a podpoře prodeje..." s firmou Prolux.
Můj příběh: 20.4.2012 mě kontaktovala realitka Prolux s tím, že viděli inzerci jiné realitky na můj byt.
A jestli je to stále aktuální, protože by měli několik kupců, kteří mají o tento byt zájem. A chtěli se sejít. Dala jsem si schůzku s paní z realitky ještě ten den. Byt se jí líbil, nafotila to a říkala, že do týdne přivedou kupce. Vždy po třech, to je prý jejich taktika. Ale musím nejdříve podepsat smlouvu o propagaci. Prý to není žádná zavazující smlouva. Jen smlouva o tom, že mohou byt nabízet. V podstatě z toho pro mě nic nevyplývá. Řekla jsem jí, že mám exkluzivní smlouvu s jinou realitkou a tudíž žádnou jinou smlouvu nemohu podepsat.Tohle prý ale podepsat můžu. Řekla jsem jí, že nemám brýle na krátko. To nevadí, tady podepisujete pouze souhlas s propagací, to nemůže vadit ani realitce, se kterou máte smlouvu. A tady podepisujete jen to, že jsem Vás seznámila s podmínkami realitky.
A pokud se rozhodnu neprodávat, mohu dát 14ti denní výpověď a nic z toho pro mě nevyplývá. Bez problémů jsem naslepo podepsala dva papíry.
Bohužel, ani doma mě nenapadlo si smlouvu pročíst. Teprve dnes, kdy jsem hledala na stránkách proluxu jejich inzerát, jsem narazila na nespokojené zákazníky. Přečetla jsem si smlouvu a pokoušel se o mě infarkt. Byt, který prodávám je dcery a já mám od ni plnou moc. Dcera je dlouhodobě pracovně ve Španělsku, tak to nechala na mně. A já provedu tohle!!! Naletím podvodníkům.
Nikdy, ani ve snu, by mě nenapadlo, že naletím.
Tak to je vše. Ještě dnes napíši realitce prolux odstoupení od smlouvy. A pak uvidíme.
Moc Vám děkuji za podporu. E

 

 

15.5.2012

Vážená paní,

bohužel musím konstatovat, že jsem další (hloupá) oběť lidských hyen z Proluxu. Myslím si, že psát svůj příběh nemá moc velký význam, protože se jistě podobá všem ostatním.

Jsem přesvědčen, že můj příběh by se mohl klasifikovat, jako podvod, ale můj právník je přesvědčen o tom, že žádný soudce nebude mít v sobě tolik osobní odvahy aby vynesl rozsudek podle selského rozumu a ne podle zkroucených paragrafů. Moje zkušenost se soudci je tristní a jsem přesvědčen, že většina z nich jsou lidi bez svědomí a s ledovým klidem vynesou rozsudek ve prospěch grázla i když sami vědí kde je pravda. To, že všechny spory Proluxu jsou řešeny rozhodčí doložkou už samo vypovídá o kvalitě lidech v této organizaci.

Zlobím se hlavně sám na sebe, že jsem sedl na lep jedné protřelé …………. a udělám vše proto, aby jejich řádění skončilo. Napište mi jak vám mohu pomoci a já se budu snažit pom oci.

S pozdravem

14.5.2012

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu. Prodávám v Kroměříži družstevní byt.  Jsem jediný člověk, který má s bytovým družstvem podepsanou nájemní smlouvu na tento byt.

 

Protože nemůžu v pracovní době přijímat telefonní hovory, dohodl jsem se se svým otcem, že inzeráty na byt v místním tisku a supermarketech budou mít telefonní kontakt na mého otce, nikoli na mě. Domluva byla taková, že otec domluví prohlídku bytu pouze s konečným zájemcem o koupi bytu. V případě telefonátu z RK, otec odmítne s RK spolupráci. Mám totiž již podepsanou nevýhradní smlouvu s jednou z kroměřížských realitek, podepisovat smlouvy s dalšími realitkami mně přijde zbytečné.

 

Přesto otec podlehl nátlaku několikrát volajícímu makléři z Proluxu a bez mého vědomí mu dovolil, prohlídku bytu. Na dotaz makléře Proluxu, zda má plnou moc k zastupování ve věci prodeje bytu mu otec odpověděl že nemá. V závěru prohlídku na základě nepravdivé informace, že potřebuje pro svého nadřízeného vykázat svoji pracovní činnost tj. kde byl na prohlídce a s kým jednal, otec podepsal smlouvu s Proluxem. Od podepsání smlouvy již bohužel uplynulo více jak 14 dnů.

 

Chtěl bych se zeptat na následující:

-      je smlouva platná, pokud se prohlídka bytu uskutečnila bez mého vědomí? Může otec podepsat smlouvu na propagaci prodeje cizí (mé) nemovitosti, bez vědomí vlastníka nemovitosti (bez mého vědomí)? Jak sem již psal, otec nemá plnou moc k prodeji (převodu) členských práv k družstev. bytu ani od bytu nemá žádné jiné dokumenty (např. moji nájemní smlouvu s družstvem).

-      Je smlouva platná, pokud byla smlouva podepsána na základě nátlaku makléře a na základě jednoznačně nepravdivých informaci, které makléř Proluxu otci podal? Otec tím byl jednoznačné uvedený v omyl. Otec má 76 let, smlouvu podepisoval bez brýlí a po příchodu domů smlouvu založil do šuplíku s klidným svědomím s tím, že v podstatě podepsal jen potvrzení, kterým makléř prokáže v Pr oluxu svou pracovní činnost.

-      Nepřeji si, aby Prolux na internetu a kdekoli jinde bez mého souhlasu propagoval a podporoval prodej mého členského podílu v byt. družstvu. Jak mám nyní postupovat? Mám písemně vyzvat Prolux, aby ukončil propagaci prodeje mého bytu s tím že si to nepřeji? Neudělám tím právně chybu, která by znesnadnila „stornování“ smlouvy mezi Proluxem a mým otcem?

-      Co mám já a co má otec dělat ve výše uvedeném případě? Otec bydlí na jiné adrese, než je adresa prodávaného bytu, prodávaný byt je prázdný. Já bydlím také jinde.

 

14.5.2012

Dobrý den pí Glaserová,

volala jsem Vám a děkuji, že jste mě vyslechla. Ráda bych se s Vámi podělila o

mou zkušenost s RK PROLUX.

Jsem vlastníkem bytu č. xxxxxxxxxxxxxxx Rozhodla jsem se tento byt prodat. Inzerát o prodeji bytu jsem vyvěsila jak na internetu, tak na vývěskách v Jeseníku a do Jesenického týdeníku.

 

V březnu letošního roku mě opakovaně kontaktovala zástupkyně Realitní kanceláře PROLUX Consulting Int. s.r.o. (dále jen RK PROLUX) a přesvědčovala mě o výhodách prodeje přes RK PROLUX s tím, že nemovitost prodají okamžitě a jsou i zájemci, kteří by o mou nemovitost měli zájem. Svými opakovanými telefonáty mě nakonec pracovnice RK PROLUX přesvědčila a domluvila schůzku za účelem prohlídky bytu a podpisu smlouvy.

 

Dne 3.4.2012 mě navštívila paní Lenka Učíková, jako zmocněnec RK PROLUX. Paní Lenka Učíková se mi neprokázala žádným dokladem (plnou mocí), kterým by byla oprávněna jednat a podepisovat smlouvy. Paní Lenka Učíková vystupovala při jednání tak, aby navodila příjemnou atmosféru. Při konverzaci mluvila o své rodině…., stále odbíhala od tématu, odváděla mou pozornost hovorem nesouvisejícím s návštěvou. Takto se mnou mluvila i v okamžiku, kdy jsem se snažila přečíst Smlouvu. Před podpisem Smlouvy jsem byla ujištěna nejen paní Lenkou Učíkovou, ale i její nadřízenou (které paní Lenka Učíková volala), že Smlouva, kterou uzavírám, je Smlouva nevýhradní, a to na tři měsíce, že nemovitost, kterou nabízím k prodeji, si mohu prodávat také sama nebo přes jiné realitní společnosti, bez toho aniž bych Realitní společnosti PROLUX musela platit penále nebo provizi z prodeje nemovitosti, stačilo pouze písemně oznámit na pobočku RK PROLUX, že došlo k prodeji a dále jsem paní Lenkou Učíkovou byla ujištěna, že cena za kterou nemovitost nabízím k prodeji prostřednictvím RK PROLUX, a to ve výši 780.000,- zůstane nezměněna a nebude se bez mého vědomí měnit až do ukončení Smlouvy. Toto bylo porušeno!

 

Ani né po měsíci, kdy mě nikdo z RK PROLUX nekontaktoval ohledně případného zájemce o koupi bytu nebo změny ve výši prodejní ceny, jsem zjistila, že to co mi paní Lenka Učíková a její nadřízená řekly, v den podpisu Smlouvy, není pravda. Okamžitě (dne 27.4.2012) jsem zavolala na zákaznickou linku RK PROLUX. Zde jsem chtěla dostat telefonní číslo na paní Lenku Učíkovou, to mi nebylo poskytnuto, tudíž jsem chtěla jejího nadřízeného, ale bohužel jsem nedostala potřebné informace….. „žádné telefonní číslo Vám nedáme, žádný nadřízený zde není, nikdo se s Vámi teď nebude bavit, zkontaktuje Vás náš zástupce až bude mít čas“. Proto jsem okamžitě napsala na RK PROLUX email, aby mě okamžitě zkontaktovali a bylo mi vysvětleno jak to tedy se Smlouvou je. Až v pondělí 30.4.2012 mě kontaktovala paní Valentová, zástupkyně RK PROLUX a sdělila mi, že to co mi řekla paní Lenka Učíková na místě, při uzavírání Smlouvy, není pravda, ale pravdou je pouze to, co je uvedeno ve Smlouvě a co jsem podepsala. Zjistila jsem tedy, že jsem nepodepsala smlouvu nevýhradní, ale smlouvu závaznou exkluzivní, která obsahuje pro mě velmi nevýhodná ustanovení.

 

Jsem přesvědčena, že paní Lenka Učíková jednala takto se záměrem mě oklamat a přesvědčit mě k tomu, abych okamžitě uzavřela Smlouvu.

 

Pokud by mi paní Lenka Učíková řekla pravdu, tak jak je to uvedeno ve Smlouvě, nikdy bych takovou Smlouvu nepodepsala!

 

Bohužel až nyní jsem zjistila, že nejsem sama, která jsem byla tímto způsobem podvedena!


 

Potom co jsem zjistila, že mě pí makléřka podvedla, podala jsem trestní oznámení pro podvod na makléře na policii ČR v Jeseníku (viz příloha- to co jsem uvedla do protokolu).
Jen doufám, že činnost RK PROLUX bude co nejdříve zastavena a nebudou oklamáni další lidé!!

Děkuji, snad jiní budou opatrnější a včas se dozví, co za společnost RK PROLUX je a za jakých podmínek uzavírají s klienty smlouvy

 

9.5.2012

Dobrý den paní Glaserová, jsem dalším postiženým z Brna.

  Jméno a příjmení   XXXX

Číslo mobilního tel.   XXXX

Stanovy „Stop“  jsem četl a souhlasím s nimi.

Podepsal jsem smlouvu, když jsme předtím mluvili s představitelem firmy o jiném způsobu spolupráce, než byl potom popsán ve smlouvě. V naší ústní dohodě bylo, že prodají-li mně zahradu, zaplatím provizi, s čímž jejich představitel souhlasil a další moje podmínka byla, že nemají výhradní právo prodeje a že když někdo jiný mně prodá zahradu dříve, nedostanou nic. Jejich agent se vším souhlasil, ale ve smlouvě potom tento bod chyběl, takže to vypadá, že musím zaplatit i když třeba neprodají. Okamžitě jsem poslal doporučený dopis o zrušení smlouvy, ale oni vůbec nereagují a posílají SMS. Pochopil jsem, že to jsou gauneři a potřebo val bych někoho v Brně, s kým bych se mohl poradit. Jsem "nezaměstnaný skorodůchodce" a jezdit do Prahy si nemohu dovolit. Prosím poraďte, můžete-li.

 

8.5.2012

Dobrý den,

obracím se na vás, jelikož moje maminka naletěla Proluxu.
Podepsala s nimi smlouvu a to tak, že ji jakási dáma odchytla
u domu, který je k prodeji a přiměla jí na místě podepsat
smlouvu, aniž by si mamka mohla přečíst podmínky na zadní straně.
Ačkoli jsem jí varovala před takovými obchodníky, jí prostě nenapadlo
vzít si smlouvu a nechat si ji přečíst právníkem.

Smlova byla podepsaná 4.5.2011
Stále chodí sms zprávy, kolik zajistili prohlídek, ale fyzicky nikdy nikdo na prohlídce nebyl.
Dále si na webové stránky pověsili cenu 1. 688.000,- Kč, přičemž cena nemovitosti byla
domluvena a ve smlouvě uvedena 4.500.000,- Kč.

12.4.2012 byl Proluxu poslán dopis, že odstupujeme od smlouvy. Dopis odešel doporučeně,
žádná reakce dosud nebyla, sms chodí stále dál.

Prosím poraďte, jak dál postupovat.

Předem velice děkuji.

 

7.5.2012

Mám ten samý problém...kupce na pozemek jsem si našla sama Prolux pouze podal inzerát na prodej mého pozemku a nyní po mě s výhrůžkama požaduje 93 tisíc Kč za "nadstandartní služby"!!!
Služby Proluxu jsem nežádala - doslova se mi vnutili jako paraziti...opakovaně jsem se jejich jednatele pana Marka Kalivody ptala zda nebudu Proluxu nic platit, pokud si najdu kupce sama, ten mě s úsměvem ujišťoval že samozřejmě nemusím.
Paní Valentová mi do telefonu řekla, že se se mnou o tom nebude dohadovat -AROGANCE!!!
Bylo by vhodné spojit se všichni koho Prolux takto podvodným způsobem chce připravit o peníze a podat hromadnou žalobu. 

 

4.5.2012

Dobrý den,

konečně jsme obdržel tu zpropadenou smlouvu a mohl jsem si podrobně přečíst co jsem to vlastně podepsal. Stydím se za svoji naivitu a jsem na sebe naštvaný. V příloze Vám zasílám kopii smlouvy a pokud budete tak laskavá a budete mít čas, prosím o sdělení jestli se s tím dá vůbec něco dělat.  

Stále si předčítám větu v čl. 2. " V případě, že dojde k ukončení této smlouvy, stanovuje se úplata za poskytovanou propagaci a podporu prodeje ve výši 6% + DPH z ceny předpokládané, a to bez ohledu na dobu trvání této smlouvy".

To znamená, že když budou snižovat původně navrženou kupní cenu dostanou provizi a cenu původně určenou? To je taková zlodějna, že nemám slova.

Dá se jim věřit, že pokud smlouvu nejpozději 14 dní před jejím ukončením vypovím (požádám o ukončení), tak pozbývá platnosti. Vyplývá to z takto sestavené smlouvy, že potom už jim nebudu muset nic platit?

Jsem ještě ve 14 denní výpovědní lhůtě, myslíte, že má smysl požádat o odstoupení od smlouvy, i když jsem to všechno z neznalosti podepsal.

 

Zůstávám s pozdravem a děkuji za Vaše rady i když jsou k nezaplacení jsem rád, že Vám mohu díky Vašemu účtu alespoň takto projevit svoji vděčnost.

 

3.5.2012

Dobrý den paní Glaserová,

nevím momentálně na koho se obrátit a tak jsem se rozhodla Vás požádat o radu. Minulý rok moje mamka podepsala Smlouvu o podpoře prodeje členského podílu. Byt je družstevní psany na oba moje rodiče. Smlouvu podepsala pouze mamka, tatkuv podpis tedy chybi. Smlouva byla sepsana 29.6. 2011, vypoved mamka zaslala 16.4. 2012 ale bez dodejky jenom doporučeně, znovu vypoved zaslala 25.4. jiz s dodejkou na pražskou adresu ve smlouvě. Bohužel výpověd přeposlali dál to Teplic a tím se vypověd zdržela a přišla jim až 30.4., tedy den po. Volala jsem na Prolux, proč dodejka přišla z Teplic a ne z Prahy, jak je uvedeno na smlouvě, pry je to jejich interní věc a je náš problém, že jsme neposlali výpověd dříve.

Rádi bychom smlouvu napadli ohledně její platnosti, nicméně se bojíme rizik, která s tímto mohou být spojena. Společnost se bude snažit uplatnit smluvní pokuty, což by mohlo vést k táhlým sporům. Rodičům je 70 let a trochu se obávám jak vše ponesou.

Mohu Vás poprosit o radu, jak postupovat, kam se obrátit, na koho?

Děkuji mockrát,

 

3.5.2012

Dobrý den,

prosím o radu jak postupovat v následující věci. Dne 6.12.2011 jsem podepsala s Proluxem smlouvu o podpoře prodeje nemovitosti. Dostavil se jejich člověk a tak, jak to popisujete na svých stránkách, slíbil, že má zájemce o koupi moji nemovitosti. Vymínila jsem si, že smlouvu uzavřu na dobu 6 měsíců, což je ve smlouvě vyznačeno. Smlouva měla tedy platit do dne 6.6.2012. Dne 2.4.2012 jsem Proluxu poslala žádost (výpověď) o neprodlužování platnosti smlouvy. Od Proluxu jsem obdržela odpověď datovanou 21.4.2012, že dopis byl jim doručen 10.4.2012 a že smlouvu je možné ukončit před uplynutím sjednané doby pouze dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předmětné smlouvě. Mám podací lístek s datem odeslání výpovědi 2.4.2012. Doporučený dopis nemůže přece do Prahy putovat 8 dní??? I 3 dny jsou moc. Je to tedy jejich výmluva na datum doručení dopisu 10.4.2012 a tím překročení dvouměsíční výpovědní lhůty? Co radíte, abych učinila v této věci?

S pozdravem

3.5.2012

Dobrý den paní Gloserová jmenuji se xxxx a dnes jsem s Vámi telefonicky mluvila o tom do jakých potíží jsem se dostala s tkz RK Prolux.Podala jsem si prostřednictvím internetu inzerát na prodej chaty,kde jsem upozornila na to že nebudu jednat s žádnou Rk pouze a výhradně jen s přímými zájemci a asi za dva dny mi kdosi volal s firmy Prolux s tím,že e dostaví s vážným zájemcem o koupi nemovitosti,s tím jsem tedy souhlasila.Tak dne 27.4.přijela jákasi slečna od již jmenované společnosti a začaly velké výmluvy proč jede sama a hlavně kdykoliv jsem se zeptala na jméno vždy to nějak zamluvila a protože ještě navíc přijela asi o hodinu déle než bylo domluveno tak u jednání nebyl můj bratr,který je spolumajitelem a u jednání chtěl být,tak jsem slečně vše řekla a ona mě téměř uplakala,že by měla v práci veliké zle kdyby nepořídila,že stejně o nic nejde a když smlouvu nepodepíše bratr tak bez jeho podpisu jako druhého majitele je to jen formalita a smlouva bude platná až ji dopodepíše bratr, na vše mám svědky mojí sestřenici a řemeslníka,který přijel ve stejnou dobu,i přesto jsem si všechny body smlouvy nechala vysvětlit,protože se tam píše o paragrafech občanského zákoníku,který neznám.Slečna mi vše vysvětlila a hlavně mě ubezpečila,že se nejedná o exkluzivní smlouvu a kdybychom chatu prodali jinak a nebo si prodej rozmysleli tak stačí do 5ti pracovních dnů celé společnosti Prolux oznámit a tím smlouva s nimi bez jakých koliv podmínek zaniká ale hlavně mě stále ubezpečovala,že jde zatím o pouhou formalitu bez podpisu druhého majitele.Neustále zdůrazňovala,že pokud odjede s nepořízenou tak jí majitel vyhodí a pod.Tak v domnění,že se k ničemu nezavazuji jsem vše podepsala.Dále k údajům k předmětu prodeje,já jsem cenu nemovitosti neuvedla,protože jsme tuto měli určit s bratrem a doplnit při jeho podpisu,kopii této listiny měl dostat bratr až přijede smlouvy dopodepsat,slečna odjela a protože jsme měli ještě nějakou práci v chatě tak když jsme odjížděli tak na vrátkách byla tato listina zastrčená a dopsaná prodejní cena nemovitosti bez mého souhlasu.Hned jsem volala na uvedená čísla ale protože jsem se týž den nikomu nedovolala zkoušela jsem volat hned v pondělí a bylo mi řečeno,že se mi ihned někdo ozve a celou záležitost smírně vyřeší.V pondělí přes mé urgence a jejich stálého vymlouvání,se nikdo neozval,tak jse volala několikrát i ve středu a opět si mne přehazovali jako horký brambor,i dnes se stále na to,že mne stále nemají v počítači tak opět mne jen uklidňovali až když mi přišly sms v tom znění že již i přes náš nesouhlas naší nemovitost propagují,tak mi zavolala p.K.Valentová a velmi arogantně mi oznámila,že jsem podepsala smlouvu od,které nejde odstoupit a když to udělám tak po mě budou chtít 6% kupní ceny a že mají velmi vyvinutou síť vymahačů dluhů a tak abych si vše raději rozmyslela,v podstatě se mi vysmívala a naznačovala,o mé hlouposti.Měla jsem telefon zapnutý na reproduktor tak mám i svědky s jakou arogancí se mnou tato osoba jednala.A v zápětí mi od této p.Valentové přišla sms tohoto znění.Vážéná klientko,neváhejte nás kdiokoliv kontaktovat.Přeji Vám příjemný den K.Valentová.Což považuji za vrchol neúcty a drzosti jejich zaměstnanců.Vážená paní Gloserová,moc Vás tímto prosím o radu a jestli mohu být nápomocná tak mi bude ctí v čemkoli pomoci.Můj tel.xxxxxxxxxJeště si vzpomínám,že při citovém vydírání,které na mne slečna vyvíjela,tak jsem jí ještě podepsala listinu kde krom jiného oznámkovala její dobrý vzhled,jednání a i to že mi nabídla propagační ceduli ale zdůraznůji,že celou dobu se stále obávala o svojí práci a v této nepříliž dobré době jsem jí nechtěla nijak uškodit hlavně když mne stále ubezpečovala,že jde jen o formalitu.Předem Vám děkuji za odpověď