Převzato ze stránek pro boj s katalogovými podvody

04.07.2010 17:10

Rozhodčí doložka je neplatná - máme již druhé usnesení soudu!

Městský soud již druhým usnesením zamítl námitku EO Servisu, že má být případ projednáván před rozhodcem. První usnesení o neplatnosti rozhodčí doložky bylo vydáno již na konci roku 2008.

S novým usnesením se můžete seznámit
zde
.

Toto druhé usnesení stejně jako to první popisuje řadu důvodů, proč rozhodčí doložka nemůže být platná, navíc to první usnesení vhodně doplňuje a nenechává tak EO Servisu již téměř žádný prostor k opačné argumentaci.

Přesto je jasné, že se EO Servis odvolá - jediným důvodem je zdržovat a získávat čas pro podvádění dalších ekonomických subjektů.

Zároveň tím však civilnímu soudu a zvláště pak orgánům činným v trestním řízení nezvratně prokazuje svůj původní podvodný úmysl a hlavní cíl - uvádět doslova průmyslově jiné ekonomické subjekty v omyl, tohoto omylu využívat a na úkor osob v omyl uvedených se bezdůvodně obohatit, nebot pokud by tomu tak nebylo - neměl by důvod již více než rok svými obstrukcemi blokovat rozhodnutí nestranných soudů.

Dále svým odvoláním posiluje argumentaci žalobců (tedy podvedených) o podjatosti rozhodců, neboť rozhodčí řízení bylo v prvé řadě vytvořeno jako nástroj k urychlení řešení sporů (alespoň takto to Waschka prezentuje na svých "seminářích"). Jediný kdo dnes blokuje rozhodování soudu a možnost dosažení spravedlnosti je tak EO Servis. Připomeňme si, že první jednání již bylo nařízeno před více než rokem a nebýt obstrukcí Dohnala & spol., již dávno by bylo spravedlnosti dosaženo. To je však přesně to, co oni nechtějí - proto to neustále uměle oddalují.

Katalogové podvody, které provádí EO Servis a všechny ostatní podvodné katalogové firmy jsou v podstatě novodobým výpalným - teoreticky existují sice prostředky civilního práva, kterými se lze ubránit, ale tato obrana (pokud je vedena převážně individuálně) je nákladná, náročná na ostražitost a vyčerpávající. Proto řada obětí raději zaplatí, aby měla pokoj, čímž však umožní těmto podvodníkům, aby škodili dál. Pokud jim budou lidé podléhat a platit - budou prosperovat a nejen to - budou expandovat! Za pár let se tak budete bát otevřít okno, aby Vám tím nevznikly nechtěné závazky. Ohánět se ostražitostí a poučeností vám nepomůže - jejich metody jak podvádět se neustále zdokonalují - díky penězům těch, co z obavy platí.

Katalogové podvody nelze posuzovat prostřednictvím licitace na téma jak moc se daný
podvodník formálně vešel do toho kterého ustanovení té či oné zákonné normy a to zcela bez ohledu na celkový kontext a zdravý rozum. U těchto podvodů se musí posoudit především:

  • Poměr spokojených a nespokojených zákazníků (obvykle 0% spokojených : 100% podvedených)
  • Přiměřenost požadované ceny ke srovnatelným produktům na trhu (obvykle mnohonásobek)
  • Soulad sjednání smlouvy s obchodními zvyklostmi (vždy naprosto neobvyklý způsob)

EO Servis je poměrně typickým modelovým příkladem podvodné katalogové firmy, navíc je to subjekt plně český a mohou tak na základě řešení tohoto problému vzniknout precedenty kterými se budou takovéto případy posuzovat do budoucna. Aby však tomu tak bylo - je nutná maximální spolupráce všech poškozených:

  • Nebojte se a neplaťte jim ani korunu - nebudou tak mít z čeho financovat rozhodčí řízení, a nakonec ani poštovní obálky a známky. (Pokud jste jim doposud platili - nemusí to být potvrzením platnosti smlouvy - existují opačné rozsudky proti Intercable Verlag)

  • Připojte se k trestnímu oznámení (pokud jste tak dosud neučinili)

  • Podávejte civilní žaloby (pokud jste tak dosud neučinili). Pokud budete čekat jestli Vás zažaluje EO Servis (u svého rozhodce), necháte jej určit si podmínky sporu tak, aby byly co nejvýhodnější pro něj. Podáním určovací žaloby naopak rozdáte karty vy, takže už ne EO Servis, ale "jitřenka řídí kokrhání"! Navíc - čím více bude podaných určovacích žalob proti EO Servisu - tím více bude soudu jasné kdo je kdo a že to není záležitost jednoho nepozorného čtení smlouvy

  • Napište svému poslanci a chtějte po něm vyjádření (vzor zašleme na požádání)

  • Vystupujte aktivně v médiích

  • Pište stížnosti na úřady (připravujeme novou verzi stížnosti ČOI, která reflektuje Zprávu Evropského parlamentu a očekávané řízení Evropské komise proti ČR pro porušení směrnice EU)


Záleží na vás všech!