PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

29.05.2012 12:42

Vážení a milí přátelé! Ráda bych na PROLUX podala k soudu návrh na uvalení předběžného opatření zákazu činnosti. Chtěla jsem tento úkon prvést již před začátkem přípravného jednání 17.5. Mgr.Ječmen mi to ovšem rozmluvil s tím, že bych musela okamžitě složit soudu jistinu ve výši nejméně 100 000,-Kč. Tolika penězi ovšem nedisponuji. Vyzývám tedy všechny, kdo byste byl ochoten na tuto jistinu přispět jakýmkoli obnosem, aby tak učinil na č.ú.:

224 389 2399/0800

 

Do zprávy příjemci pište PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ- vaše jméno. Čím dříve obnos 100 000,-Kč shromáždíme, tím dříve budeme moci předběžné opatření provést. A tím méně dalších poškozených spadne do spárů PROLUXU

 

Děkuji Vám předem a doufám, že nezklamete!    S.G.