Předali jsme celou věc našemu právnímu zástupci - jaký myslíte, že bude jeho názor?

04.08.2010 09:10


To je určitě dobrá cesta, protože čas od času takto vznikne dobrý nápad, ale pozor na situaci, když právníci nemajií zkušenost s podobným podvodným jednáním nebo jsou zastánci extrémního právního formalismu (právního pozitivismu) - mohou se v dobré víře dopustit i toho, že klientovi situaci zhorší, když mu v neznalosti poradí se s podvodníky dohodnout  - tím je v podstatě přesvědčí k dodatečnému písemnému uznámí smlouvy, což podvedeným může přinést jen další problémy. Jelikož prvním úkonem poté, co zjistíte, že jde o podvod, musí být popření platnosti smlouvy z důvodu podvodného jednání na straně RK Prolux. Pečlivý a zkušený právník se  v problému obvykle zorientuje dobře a většina právníků radí klientům ve shodě s námi.