Právě před chvílí ke mě dorazila tato zpráva! :o)

04.06.2010 10:46

Vážená paní Glaserová,

po prostudování Vaší zprávy ze dne 17.4.2010 konstatuji, že mám za to, že pokud s ostatními spotřebiteli, kteří byli poškozeni jednáním společnosti Prolux, činíte kroky k zamezení jednání této společnosti, nedopouštíte se trestného činu.

Vaši žádost k připojení se k Vašemu návrhu projednám na nejbližším jednání Asociace realitních kanceláří ČR s tím, aby se asociace k uvedenému řízení připojila jako subjekt, který je vnímám zatím poměrně pozitivně laickou a odbornou veřejností.

S pozdravem

 

JUDr. Miroslav Duda