Praha 17.listopad 2010 - začátek pádu, či vzestupu? Koho a kam...?!

18.11.2010 22:51

 

 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/praha-17listopad-2010-zacatek-padu-ci-vzestupu-koho-a-kam.html

Čtvrtek, 18 Listopad 2010 22:14

Hradcany_TGM_171110Pády a vzestupy jsou nevyhnutelné - otázkou čí a jaké pády a vzestupy…?! Pád morálky pokračuje, ten lze vždy zastavit, pokud je společnost schopná a má ještě dostatek vůle a sil. To málo dobrých sil mezi odpovědnými nestačí! Zlo je dobře organizováno, bez obav, strachu, v moci prostředků, které mu vládu a beztrestnost zatím bezpečně pojišťují a zajišťují. Je třeba, aby se schopní občané začali spojovat. Obavy a strach poté budou stále více zaměstnávat druhou stranu. Události v Praze dne 17.listopadu mohou být prvním signálem potřebné mobilizace občanské společnosti – počátkem vzestupu.

Má-li se zamezit nejhoršímu, nelze čekat další čtyři roky, ale požadovat nové volby, kdy podmínkou jejich konání musí být především změna diskriminačního volebního zákona. Ta musí být taková, aby občané měli přímou možnost volby svého občana zákonodárce! Strany, které si tam dosud dosazují většinou stále stejné osoby či charaktery, by tak nemohly nadále nemravně dosazovat do Parlamentu ty, kteří by z velké části - v přímé volbě - důvěru občanů nikdy nemohli dostat a jejichž minulost a skutky by daleko spíše u mnohých měly být ohodnoceny pobytem v zařízení, kde pobývají ti, co společnost ohrožují. Majetek, který nabyli a jehož původ důvěryhodně neprokázali, by jim měl být samozřejmě zabaven – tak jak se děje v USA a kde je to naprostou samozřejmostí.  Nepochybně by měl nový volební zákon obsahovat i možnost okamžitého odvolání politika, pokud poruší závažným způsobem dobré mravy, nebo nepracuje, tedy i poslanecký slib.

Zřejmě jako jediný jsem včera u pomníku TGM připomněl 50.výročí poslední popravy politického vězně Vladivoje Tomka. Bylo mu pouhých 27 let. Navázal tak na tradici legitimního odporu proti zločinnosti komunistického režimu, jako před ním hrdinná odbojová skupina bratří Mašínů.

Mnou pořádané mítinky či demonstrace média mnoho nenavštěvují, ale aby nepřišel alespoň jeden fotograf se stává vzácně – včera tomu tak bylo. To vnímám jako docela slušné ocenění mé práce a činnosti.

První část mého vystoupení na Hradčanech dne 17.11.2010

 

 

Z demonstrace na Václavském náměstí v Praze dne 17.11.2010

 

 

Druhá část mého vystoupení na Hradčanech dne 17.11.2010

 

 

ZDE je zvukový záznam celého mítinku na Hradčanech - ZDE fotografie.

Prezident Václav Klaus i jako vrchní velitel české armády se chová značně nevelitelsky – v klidu konstatuje její stav, aféry, nedůvěryhodnost, korupci atd. Proč asi vůbec nežádá, jako vrchní velitel armády, nalezení a potrestání odpovědných za obří korupci a rozkrádání - jen se diví a ve zjevné pohodě vyjadřuje pouhé znepokojení…?! Navíc ještě veřejně tvrdí, jak je armáda pro mnohé perspektivní…?! Zřejmě asi svoji armádu dobře nezná, když neví, že ji opouštějí skvělí vojáci, specialisté a piloti…?!

Po dlouhá léta je náčelníkem GŠ ČA gen. Vlastimil Picek, který byl nejprve „vyškolen“ na Hradě a poté už pod jeho vedením a tedy i jeho odpovědností probíhalo další rozkrádání v armádě !!! Ani ten není vrchním velitelem Klausem, obviňován natož odvolán pro neschopnost a volán k odpovědnosti. Zato je často vidět ve fešácké uniformě na slavnostních ceremoniálech doma i zahraničí.

Podle Klause nemohou být Češi pyšní na incidenty hnané principem kolektivní viny, nesmí se však zároveň ztratit pojem o proporcích. "Domnívám se totiž, že se součet všech poválečných neobhajitelných a ničemu dobrému neprospívajících činů, ke kterým došlo na našem území, svým rozsahem nemůže ani zdaleka vyrovnat tomu, co se v předcházejících letech každou hodinu dělo v koncentračních táborech, ve věznicích, na válečných bojištích a v nacisty okupovaných oblastech," připomněl prezident. ČRo 17.11.2010 – chce snad tímto prezident sdělit veřejnosti, že zavraždění méně lidí je méně odporné a odsouzeníhodné jen proto, že jiní zavraždili více a „proporcionálněji“ ?! Je snad zavraždění jednoho nevinného člověka z tisíce zavražděných méně odsouzeníhodné než zavraždění jednoho nevinného člověka z milionu zavražděných…?! Není to až zvrácené myšlení a výrazem deformovaného vnímání základních mravních hodnot…?! Co kdyby se pan prezident raději omluvil potomkům obětí nevinných českých Němců - tak jako to právě učinil v Lidicích Bern Posselt, za Němce vraždící nevinné v Čechých…?! To ovšem dokáže jen skutečný státník. Každopádně nadcházející návštěva presidenta SRN v Praze bude i z tohoto úhlu pohledu jistě zajímavá.

Jen připomínám slova kardinála Františka Tomáška z počátku 90.let, který označil poválečný odsun Němců z Československa za "protiprávní nelidský čin, který je skvrnou na cti českého národa".

Rusko zuří kvůli vydání Viktora Buta – V USA stanul před soudem ruský obchodník se zbraněmi, kterého předalo Thajsko. Hrozí mu doživotní vězení. Moskva se bouří – tak závažná zpráva a ČT i ostatní TV najednou vůbec nic…?! Zato nedávno na ČT a jinde: USA poskytly ochranu nacistickým vědcům, Rusové obepluli Severní pól a dnes na ČT USA ještě provozují Quantanámo, v Rusku bude MS ve fotbale, ale o Viktoru Butovi ani vidu ani slova…?! Ukázka „janečkovizní vyváženosti“ zpravodajství. Viktor Buta má na svědomí, byť nepřímo, možná desetitisíce či více lidských životů a pouze Petra Procházková v LN o tom informuje veřejnost – veřejnoprávní ČT to nestojí za zmínku – přitom tento člověk snese v jistém smyslu možná srovnání s Adolfem Eichmannem !!! Divíte se, že se Rusko tolik rozčiluje?! Dost možná, že se Viktor Buta ani nedožije konce soudního jednání. Z ruské strany by to nebylo nic neobvyklého. Držme Američanům palce – odhalení pozadí může ve svém důsledku zachránit další zbytečně ztráty tisíců lidských životů.

Nedávno zemřel snad nejznámější a nejpopulárnější český psychiatr MUDr. Miroslav Plzák. Jan Rejžek ve svém článku Listopadoví oplzáci, to popsal a nazval jasně. Ve věci dr. Plzáka i já už dříve – viz Padouch Plzák.

Zítra u OS Liberec začne od 8:30 hodin konečně soud s totalitním bachařem, členem KSČ, „vystudovaným“ právníkem a bývalým poslancem za KSČM, Josefem Vondruškou. Vypovídat bude jedna z jeho obětí Jiří Wolf.  Dva svědci se přihlásili dodatečně - dosud nebyli vyslechnuti ani soudem předvoláni…?! Budou moci před soudem a veřejností přednést svá osobní svědectví a další důkazy o násilnických a sadistických sklonech tohoto bývalého brutálního dozorce…?!

Další zkouška (ne)závislosti české justice. Věřme, že kauza sadistického bachaře Aloise Grebeníčka nebude mít pokračování a spravedlnosti a právu bude učiněno tentokrát zadost!

 

Jan Šinágl, 18.11.2010

 

„Socialismus jsme vyměnili za demokracii? Ne, jen jsme vyměnili pracovní jistotu za nejistotu a ze zákona skromné vedoucí a funkcionáře jsme vyměnili za neskromné, kteří navíc schvalují takové zákony, které vyhovují alespoň jim, ale hlavně, aby vyhověli vlastníkům nadnárodních a i zbytku národních monopolů. Tudíž není divu, že někdo nebo něco, co by ohrožovalo jejich blahobyt musí být uklizeno, umlčeno.“


Ivo Stanislav v komentáři k mému zpravodajství

* * *