Požedavek úhrady provize po uplynutí doby trvání smlouvy

13.11.2011 21:48

Pokud Vám Prolux Cionsulting Int.s.r.o. pošle výzvu k úhradě provize, ačkoli již doba platnosti smlouvy skončila, nenechte se vynervovat a nic jim v žádném případě neplaťte!

Chronologicky řazená korespondence mezi klientem a Proluxem počínaje vypovězením smlouvy v řádném termínu: