Pomoc poškozeným teď bude mnohem účinnejší

29.08.2012 08:50
8. 8. 2012

Do Občanského sdružení Společná obrana dnes vstoupil nový člen - JUDr. Vít Bárta. Spolu s ním přicházejí i nové možnosti jak ještě lépe a především mnohem účinněji pomáhat obětem nekalých obchodních praktik a vytvářet v naší zemi prostředí nepřátelské podvodným firmám.

Jelikož takto známá osobnost nevstupuje do našeho sdružení každý den, cítím potřebu tuto událost okomentovat:

S poslaneckým klubem Věcí veřejných jsme spolupracovali již dlouho - mezi naše společné výsledky patřila například novela zákona o rozhodčím řízení, která zamezila zneužívání tohoto institutu k okrádání obyvatel, jak tomu bylo dříve zejména v případech společností EO Servis či Prolux. Našimi kontaktními osobami v těchto věcech byli zejména Karolína Peake a Viktor Paggio.

Po rozpadu tohoto poslaneckého klubu spolupracujeme i nadále s oběma poslaneckými frakcemi (VV i LIDEM) na hledání možností jak vylepšit legislativní prostředí v ČR aby bylo stále nepřátelštější k podvodům se kterými jsme měli možnost se setkat. Ze strany V.Paggia nám byla v minulých dnech například nabídnuta možnost spolupráce v rámci legislativní komise LIDEM.

JUDr. Vít Bárta (jako každý poslanec) dostával neustále podněty od občanů týkající se jak katalogových podvodů, tak i nekalých praktik založených na stejném principu právní šikany jakožto novodobého výpalného - tedy to, proti čemu naše Sdružení již léta bojuje. No a jelikož věděl, že jeho poslanecký klub již nějakou dobu řeší legislativní podněty s nějakým sdružením, které se na tuto problematiku specializuje, vyvolal schůzku, aby se o tom dozvěděl více. Na základě této schůzky se rozhodl, že naše sdružení podpoří a to následovně:

  1. Stane se členem našeho sdružení a bude platit členský příspěvek ve výši 25000,- Kč měsíčně. Z tohoto příspěvku bude financována informační linka provozovaná paní Světlanou Glaserovou. Její telefonní číslo prozatím naleznete pod tímto článkem. Toto bych označil doslova za kvalitativní zlom v naší několikaleté práci! Zároveň budeme mít k dispozici 4 dny v týdnu kancelář i s vybavením a paní Glaserová tak bude moci zastat veškeré rutinní činnosti našeho sdružení - zejména poradenství širokému okruhu různých obětí podvodných firem, čemuž se bude věnovat profesionálně a na 100% úvazek. K tomu získá možnost konzultací i s týmem právních poradců VV, což dále zvýší naše možnosti pomoci poškozeným.
     
  2. Prostřednictvím poslaneckého klubu VV budeme mít možnost ovlivňovat legislativu tak, aby byla více nepřátelská k podvodným firmám a umožňovala efektivnější obranu obětem klamavých praktik.