PETICE ZA ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK

15.11.2010 15:55

Sepsala jsem dnes tuto petici a chtěla jsem Vás všechny poprosit o pomoc při sbírání podpisů! Toto se netýká totiž pouze nás Proluxovaných, ale VŠECH poctivých občanů naší země! Kdo mi bude chtít být v této bohulibé činnosti nápomocen, nechť mi napíše na můj mail (stopprolux@seznam.cz). A já mu pošlu text petice ve wordu a taky podpisový arch. Obojí si pak vytiskněte a můžete začít jednat! Obcházejte sousedy, oslovujte lidi v hromadných prostředcích! Já se s podpisovými archy vydám 17.11. na Hradčany, tam bych mohla sehnat hodně podpisů...Čím více popsaných archů shromáždíme, tím větší tlak na Vládu vyvineme!

 

 

Petice občanů (dle §1 odst.1 zákona č.85/1990 Sb.,)

ZA ZÁKAZROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážený pane ministře !

Obracíme se na Vás s důvěrou, jako na veřejnou osobu zvolenou občany této země do Vaší nynější funkce. Jsme toho názoru, že současný stav ochrany práv spotřebitelů, naprosto neodpovídá skutečnosti, že žijeme ve 21 století v srdci Evropy!

 

Jedná se konkrétně o to, že zcela v rozporu s doporučením Komise Evropské unie, nebyl doposud do zákonů ČR implementován ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH . Přesto, že implementace tohoto zákazu, byla posledním přáním pana ombudsmana Otakara Motejla, které na půdě parlamentu 10. února tohoto roku vyslovil, nebylo jeho přání doposud vyslyšeno. Ba naopak údajně dokonce sílí tlaky, které se snaží implementaci tohoto zákazu opět upozadit.

Často se v diskusích na internetu i jinde setkáváme s názorem, že „...Za blbost se platí!“

V témže duchu se ostatně odvíjí i osvětová kampaň, díky níž můžeme vidět na každém rohu drahé bilboardy s nápisem " Podepsat můžeš-Přečíst musíš!" a na stéjné téma, byly odvysílány i spoty v ČT. Ano jistě! Mediální osvěta nabádající spotřebitele k obezřetnosti, je určitě chvályhodným, ale rozhodně nikoli dostatečným prostředkem!

Co si pomyslíte o kapsáři v MHD, který se dovolává své beztrestnosti s argumentem, že přeci na každém okně v tramvaji je nalepená cedulka "Pozor na kapesní zloděje" a všichni cestující si to mohli přečíst? A co si pomyslíte o "ruce zákona", která mu tento argument uzná?

Jaký je rozdíl, mezi kapsářem v tramvaji a realitním makléřem (podomním prodejcem hrnců, pojišťovacím agentem...atd), který naprosto cíleně vstupuje do vašeho domu se záměrem vás oklamat a následně s použitím Rozhodčí doložky okrást?

Evidentní je, že je rozdíl pouze v objemu lupu! A taky v tom, že kapsář je o poznání méně chráněn zákony!

 

Tisíce občanů naší země trpí vinou děravých zákonů, tisíce občanů vinou liknavosti předchozí vlády, přichází o statisíce korun, o celoživotní úspory a leckdy i o střechu nad hlavou! Člověk nemusí být ani zadlužen a přeci, si NIKDY nemůže být jistý, zda na jeho dveře jednoho dne nezabuší exekutor! Neboť právě tandemy nepoctivých podnikatelů propojených se soukromými rozhodčími soudy a soukromými exekutory, páchají (pod záštitou doslova děravých zákonů) na právně nevzdělaných lidech, naprosto nepředstavitelná zvěrstva!

 

Rádi bychom ještě upozornili na nedávný rozsudek, kdy Evropský soud pro lidská práva řešil konkrétní případ pana Pavla Sudy, který v Česku svůj spor u rozhodčího soudu prohrál. Soudci ve Štrasburku ovšem rozhodli, že bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu a stát nyní musí panu Sudovi zaplatit v přepočtu 98 000,- Kč za náklady, které s řízením měl.

Kolik poškozených občanů, se bude ještě muset odvolávat do Štrasburku, než naší Vládě dojde, že s takto nastavenými zákony do Evropy prostě NEPATŘÍME?

 

Marcus Tullius Cicero napsal již r. 50 př.n.l. : "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno!"

Doufejme, že si tento výrok vezmou konečně již k srdci i naši zákonodárci a v CO NEJKRATŠÍ DOBĚ IMPLEMENTUJÍ DO ZÁKONŮ ČR ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 

Za o.s. „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

Světlana Glaserová Pětihosty 73,251 67

 

Podpisový arch:

Tímto se připojuji svým podpisem k Petici

 

ZA ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 

Jméno Příjmení                              Adresa                                                 Podpis